• Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

  POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-134/14-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 597066.6 Wydatki kwalifikowalne: 597066.6 Dofinansowanie: 413341.5 Dofinansowanie UE: 351340.27 Nazwa beneficjenta: AESTHETICA DERMADENT Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9452075811 Kod pocztowy: 31-315 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat piaseczyński,  Tarczyn

  POIG.08.03.00-14-091/10-03 Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn

  POIG.08.03.00-14-091/10-03 Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-091/10-03 Tytuł projektu: Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Tarczyn Wartość ogółem: 1660510.7 Wydatki kwalifikowalne: 1605414.37 Dofinansowanie: 1605414.37 Dofinansowanie UE: 1364602.21 Nazwa beneficjenta: Gmina Tarczyn NIP beneficjenta: 1231233414 Kod pocztowy: 05-555 Miejscowość: Tarczyn Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-091/10-03 Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn została wyłączona
 • Olsztyn,  Powiat m. Olsztyn,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.03.01.00-00-009/09-07 S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjnosci

  POIG.03.01.00-00-009/09-07 S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjnosci Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-009/09-07 Tytuł projektu: S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjnosci Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 23098695.31 Wydatki kwalifikowalne: 23098695.31 Dofinansowanie: 23098695.31 Dofinansowanie UE: 19633891.01 Nazwa beneficjenta: Fundacja Na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy „Nowe Media” NIP beneficjenta: 7393369041 Kod pocztowy: 10-718 Miejscowość: Olsztyn Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: fundacja Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-009/09-07 S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjnosci została wyłączona
 • Olsztyn,  Powiat m. Olsztyn,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.01.03.02-28-041/10-03 Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych

  POIG.01.03.02-28-041/10-03 Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-28-041/10-03 Tytuł projektu: Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Gmina: M. Olsztyn Wartość ogółem: 580040 Wydatki kwalifikowalne: 580040 Dofinansowanie: 580040 Dofinansowanie UE: 493034 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NIP beneficjenta: 7393033097 Kod pocztowy: 10-719 Miejscowość: Olsztyn Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Olsztyn Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2015 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.02-28-041/10-03 Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

  POIG.06.01.00-18-055/11-00 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój działalności eksportowej firmy BH-Res.

  POIG.06.01.00-18-055/11-00 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój działalności eksportowej firmy BH-Res. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-055/11-00 Tytuł projektu: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój działalności eksportowej firmy BH-Res. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 254300 Wydatki kwalifikowalne: 254300 Dofinansowanie: 127150 Dofinansowanie UE: 108077.5 Nazwa beneficjenta: BH-Res Mędrek i Wspólnicy Spółka Jawna NIP beneficjenta: 8132909237 Kod pocztowy: 35-205 Miejscowość: Rzeszów Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-055/11-00 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój działalności eksportowej firmy BH-Res. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.02.03.01-00-104/13-03 PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020

  POIG.02.03.01-00-104/13-03 PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-104/13-03 Tytuł projektu: PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 18791756.18 Wydatki kwalifikowalne: 17570215.15 Dofinansowanie: 17570215.15 Dofinansowanie UE: 14934682.88 Nazwa beneficjenta: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy NIP beneficjenta: 5250009312 Kod pocztowy: 04-894 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.02.03.01-00-104/13-03 PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020 została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

  POIG.08.02.00-14-330/13-02 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiedzy firma PRO-LOG S.A.. a jej partnerami biznesowymi.

  POIG.08.02.00-14-330/13-02 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiedzy firma PRO-LOG S.A.. a jej partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-330/13-02 Tytuł projektu: Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiedzy firma PRO-LOG S.A.. a jej partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Gmina: Pruszków Wartość ogółem: 531600 Wydatki kwalifikowalne: 531600 Dofinansowanie: 372120 Dofinansowanie UE: 316302 Nazwa beneficjenta: PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 8381495154 Kod pocztowy: 05-800 Miejscowość: Pruszków Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pruszkowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-330/13-02 Wdrozenie nowatorskiej platformy B2B pomiedzy firma PRO-LOG S.A.. a jej partnerami biznesowymi. została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących

  POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-025/09-04 Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Nowy Sącz Gmina: M. Nowy Sącz Wartość ogółem: 242563.8 Wydatki kwalifikowalne: 194090 Dofinansowanie: 141296.75 Dofinansowanie UE: 120102.24 Nazwa beneficjenta: BIKERSHOP B. Procajło. St. Kwiecień Spółka Jawna NIP beneficjenta: 6790083347 Kod pocztowy: 31-126 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka jawna…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-025/09-04 Wprowadzenie elektronicznego systemu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie BIKERSHOP i przedsiębiorstwach współpracujących została wyłączona
 • Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

  POIG.01.04.00-06-007/10-07 Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych

  POIG.01.04.00-06-007/10-07 Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-06-007/10-07 Tytuł projektu: Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 3128952 Wydatki kwalifikowalne: 2947100 Dofinansowanie: 2233640 Dofinansowanie UE: 1898594 Nazwa beneficjenta: Netrix S.A. NIP beneficjenta: 7123299856 Kod pocztowy: 20-704 Miejscowość: Lublin Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-06-007/10-07 Implementacja nowatorskich metod tomografii impedancyjnej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.03.03.02-00-011/10-02 Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  POIG.03.03.02-00-011/10-02 Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-011/10-02 Tytuł projektu: Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.03.00 Poddziałanie: POIG.03.03.02 Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 54290 Wydatki kwalifikowalne: 44500 Dofinansowanie: 22250 Dofinansowanie UE: 18912.5 Nazwa beneficjenta: EKOBOX SPÓŁKA Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6570308927 Kod pocztowy: 25-045 Miejscowość:…

  Możliwość komentowania POIG.03.03.02-00-011/10-02 Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została wyłączona