• Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-582/13-06 Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego

  POIG.08.02.00-14-582/13-06 Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-582/13-06 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Gmina: M. Lublin Wartość ogółem: 13086707.06 Wydatki kwalifikowalne: 13086707.06 Dofinansowanie: 9186415.04 Dofinansowanie UE: 7808452.78 Nazwa beneficjenta: Altkom Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5272567605 Kod pocztowy: 00-867 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-582/13-06 Wdrożenie systemu B2B dla partnerów z sektora bankowego została wyłączona
 • Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-114/10-02 Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 349900 Wydatki kwalifikowalne: 349900 Dofinansowanie: 244930 Dofinansowanie UE: 208190.5 Nazwa beneficjenta: PROFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6572871213 Kod pocztowy: 25-366 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-26-114/10-02 Stworzenie innowacyjnego Inteligentnego Systemu Inwestycyjnego oraz platformy pośrednictwa obrotu jednostkami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.02.00-10-022/12-03 Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi

  POIG.08.02.00-10-022/12-03 Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-022/12-03 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 283500 Wydatki kwalifikowalne: 283500 Dofinansowanie: 192300 Dofinansowanie UE: 163455 Nazwa beneficjenta: Tech-Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7292442747 Kod pocztowy: 93-124 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-022/12-03 Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi została wyłączona
 • Paczkowo,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-327/11-05 Rozwój firmy Grupa WEBA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

  POIG.06.01.00-30-327/11-05 Rozwój firmy Grupa WEBA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-327/11-05 Tytuł projektu: Rozwój firmy Grupa WEBA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Swarzędz Wartość ogółem: 399046 Wydatki kwalifikowalne: 399046 Dofinansowanie: 199523 Dofinansowanie UE: 169594.55 Nazwa beneficjenta: Grupa WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa NIP beneficjenta: 7772619447 Kod pocztowy: 62-021 Miejscowość: Paczkowo Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-327/11-05 Rozwój firmy Grupa WEBA poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-24-023/09-04 Zaprojektowanie. implementacja i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych

  POIG.08.02.00-24-023/09-04 Zaprojektowanie. implementacja i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-023/09-04 Tytuł projektu: Zaprojektowanie. implementacja i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat raciborski Gmina: Racibórz Wartość ogółem: 124800 Wydatki kwalifikowalne: 112800 Dofinansowanie: 82370 Dofinansowanie UE: 70014.5 Nazwa beneficjenta: Laurus sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5213419553 Kod pocztowy: 02-537 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-023/09-04 Zaprojektowanie. implementacja i wdrożenie Systemu do Elektronicznego Przesyłu Operacji Księgowych została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski,  Tarnobrzeg

  POIG.08.04.00-06-079/12-01 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu

  POIG.08.04.00-06-079/12-01 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-079/12-01 Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat sandomierski Gmina: Zawichost Wartość ogółem: 239792.24 Wydatki kwalifikowalne: 194953.04 Dofinansowanie: 136467.13 Dofinansowanie UE: 115997.06 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SIS Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8672034506 Kod pocztowy: 39-400 Miejscowość: Tarnobrzeg Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-06-079/12-01 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu została wyłączona
 • Bukowiec,  Łódzkie,  Powiat łódzki wschodni

  POIG.04.03.00-00-A83/12-02 Zastosowanie innowacyjnych prowadnic głowicy wiercącej do ekonomicznej produkcji części stalowych

  POIG.04.03.00-00-A83/12-02 Zastosowanie innowacyjnych prowadnic głowicy wiercącej do ekonomicznej produkcji części stalowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-A83/12-02 Tytuł projektu: Zastosowanie innowacyjnych prowadnic głowicy wiercącej do ekonomicznej produkcji części stalowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łódzki wschodni Gmina: Brójce Wartość ogółem: 4780821.5 Wydatki kwalifikowalne: 4100000 Dofinansowanie: 2864000 Dofinansowanie UE: 2434400 Nazwa beneficjenta: Zakład Mechaniki Maszyn „BUKPOL” Łagodziński Spółka Jawna NIP beneficjenta: 7280021017 Kod pocztowy: 95-006 Miejscowość: Bukowiec Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat łódzki wschodni Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-A83/12-02 Zastosowanie innowacyjnych prowadnic głowicy wiercącej do ekonomicznej produkcji części stalowych została wyłączona
 • Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat nakielski Gmina: Sadki Wartość ogółem: 26049.42 Wydatki kwalifikowalne: 26049.42 Dofinansowanie: 26049.42 Dofinansowanie UE: 22142.01 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: fundacja Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014 Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009 Data zakończenia realizacji: 2/28/2014 POIG.03.01.00-00-005/09-06…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-371/12-01 Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca wymianę danych i realizację zleceń pomiędzy Centrum Stomatologii STADENT a partnerami biznesowymi.

  POIG.08.02.00-14-371/12-01 Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca wymianę danych i realizację zleceń pomiędzy Centrum Stomatologii STADENT a partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-371/12-01 Tytuł projektu: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca wymianę danych i realizację zleceń pomiędzy Centrum Stomatologii STADENT a partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 498000 Wydatki kwalifikowalne: 498000 Dofinansowanie: 249000 Dofinansowanie UE: 211650 Nazwa beneficjenta: Centrum Stomatologii „STADENT” S.C.. Wojciech Starzyński. Marcin Łyżwa NIP beneficjenta: 5242634107 Kod pocztowy: 03-187 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel.…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-371/12-01 Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca wymianę danych i realizację zleceń pomiędzy Centrum Stomatologii STADENT a partnerami biznesowymi. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.01.00-30-292/10-05 Automatyczny Manager Inwestycyjny – innowacyjna e-usługa wspierające mobilne planowanie i realizowanie własnej strategii inwestycyjnej

  POIG.08.01.00-30-292/10-05 Automatyczny Manager Inwestycyjny – innowacyjna e-usługa wspierające mobilne planowanie i realizowanie własnej strategii inwestycyjnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-292/10-05 Tytuł projektu: Automatyczny Manager Inwestycyjny – innowacyjna e-usługa wspierające mobilne planowanie i realizowanie własnej strategii inwestycyjnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 694000 Wydatki kwalifikowalne: 694000 Dofinansowanie: 485800 Dofinansowanie UE: 412930 Nazwa beneficjenta: EMISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7792373831 Kod pocztowy: 60-643 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-292/10-05 Automatyczny Manager Inwestycyjny – innowacyjna e-usługa wspierające mobilne planowanie i realizowanie własnej strategii inwestycyjnej została wyłączona