• Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

  POIG.08.02.00-26-004/11-05 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi. magazynowymi oraz finansowo-księgowymi.

  POIG.08.02.00-26-004/11-05 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi. magazynowymi oraz finansowo-księgowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-004/11-05 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi. magazynowymi oraz finansowo-księgowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość ogółem: 1000000 Wydatki kwalifikowalne: 1000000 Dofinansowanie: 700000 Dofinansowanie UE: 595000 Nazwa beneficjenta: Playada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6572764003 Kod pocztowy: 25-324 Miejscowość: Kielce Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-26-004/11-05 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi. magazynowymi oraz finansowo-księgowymi. została wyłączona
 • Powiat raciborski,  Racibórz,  Śląskie

  POIG.04.05.02-00-067/12-07 Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R

  POIG.04.05.02-00-067/12-07 Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-067/12-07 Tytuł projektu: Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.05.00 Poddziałanie: POIG.04.05.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat raciborski Gmina: Racibórz Wartość ogółem: 2499776.56 Wydatki kwalifikowalne: 2001178.66 Dofinansowanie: 971114.33 Dofinansowanie UE: 825447.18 Nazwa beneficjenta: SUNEX S.A. NIP beneficjenta: 6391814766 Kod pocztowy: 47-400 Miejscowość: Racibórz Województwo: Śląskie Powiat: Powiat raciborski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.04.05.02-00-067/12-07 Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R została wyłączona
 • Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

  POIG.06.01.00-12-077/13-03 Rozwój firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu

  POIG.06.01.00-12-077/13-03 Rozwój firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-077/13-03 Tytuł projektu: Rozwój firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat tarnowski Gmina: Tarnów Wartość ogółem: 543950.75 Wydatki kwalifikowalne: 543950.75 Dofinansowanie: 408534.91 Dofinansowanie UE: 347254.67 Nazwa beneficjenta: DORTECH II Magdalena Jargas NIP beneficjenta: 7132872947 Kod pocztowy: 33-100 Miejscowość: Tarnów Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-077/13-03 Rozwój firmy dzięki realizacji działań rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu została wyłączona
 • Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

  POIG.08.04.00-12-011/09-03 Budowa internetowej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT

  POIG.08.04.00-12-011/09-03 Budowa internetowej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-011/09-03 Tytuł projektu: Budowa internetowej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat dąbrowski Gmina: Mędrzechów Wartość ogółem: 74420 Wydatki kwalifikowalne: 60000 Dofinansowanie: 42000 Dofinansowanie UE: 35700 Nazwa beneficjenta: RWD PROSPECT Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8730005965 Kod pocztowy: 33-100 Miejscowość: Tarnów Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-12-011/09-03 Budowa internetowej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.04.01.00-30-030/09-09 Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki

  POIG.04.01.00-30-030/09-09 Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-30-030/09-09 Tytuł projektu: Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 401990 Wydatki kwalifikowalne: 229500 Dofinansowanie: 136200 Dofinansowanie UE: 115770 Nazwa beneficjenta: SWGK Audyt Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7831586880 Kod pocztowy: 60-792 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-30-030/09-09 Nowoczesna sprawozdawczość finansowa w służbie innowacyjnej gospodarki została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

  POIG.08.02.00-18-150/12-01 Implementacja nowoczesnego systemu B2B w firmie Studio Zakład usprawniającego współpracę biznesową z partnerami handlowymi

  POIG.08.02.00-18-150/12-01 Implementacja nowoczesnego systemu B2B w firmie Studio Zakład usprawniającego współpracę biznesową z partnerami handlowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-150/12-01 Tytuł projektu: Implementacja nowoczesnego systemu B2B w firmie Studio Zakład usprawniającego współpracę biznesową z partnerami handlowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 273530 Wydatki kwalifikowalne: 273530 Dofinansowanie: 191471 Dofinansowanie UE: 162750.35 Nazwa beneficjenta: Studio Zakład Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5170000036 Kod pocztowy: 35-205 Miejscowość: Rzeszów Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-18-150/12-01 Implementacja nowoczesnego systemu B2B w firmie Studio Zakład usprawniającego współpracę biznesową z partnerami handlowymi została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa

  POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-612/13-02 Tytuł projektu: Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 484656.36 Wydatki kwalifikowalne: 484656.36 Dofinansowanie: 484656.36 Dofinansowanie UE: 411957.9 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa NIP beneficjenta: 5732745883 Kod pocztowy: 42-217 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa została wyłączona
 • Powiat wągrowiecki,  Wągrowiec,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-E01/12-03 Wdrożenie przez firmę LINDNER nowej technologii wytwarzania trumien do szybkiego montażu

  POIG.04.03.00-00-E01/12-03 Wdrożenie przez firmę LINDNER nowej technologii wytwarzania trumien do szybkiego montażu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-E01/12-03 Tytuł projektu: Wdrożenie przez firmę LINDNER nowej technologii wytwarzania trumien do szybkiego montażu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wągrowiecki Gmina: Wągrowiec – miasto Wartość ogółem: 6418330.41 Wydatki kwalifikowalne: 6418330.41 Dofinansowanie: 3209165.2 Dofinansowanie UE: 2727790.42 Nazwa beneficjenta: Zbigniew Lindner Zakład Przemysłu Drzewnego LINDNER NIP beneficjenta: 7660006780 Kod pocztowy: 62-100 Miejscowość: Wągrowiec Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wągrowiecki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-E01/12-03 Wdrożenie przez firmę LINDNER nowej technologii wytwarzania trumien do szybkiego montażu została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

  POIG.04.05.02-00-083/09-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o.

  POIG.04.05.02-00-083/09-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-083/09-09 Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.05.00 Poddziałanie: POIG.04.05.02 Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Gmina: M. Rzeszów Wartość ogółem: 12792572.32 Wydatki kwalifikowalne: 9499648.42 Dofinansowanie: 4724886.71 Dofinansowanie UE: 4016153.7 Nazwa beneficjenta: Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8133606674 Kod pocztowy: 35-078 Miejscowość: Rzeszów Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.05.02-00-083/09-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o. została wyłączona
 • Narok,  Opolskie,  Powiat opolski

  POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie

  POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-011/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Gmina: Dąbrowa Wartość ogółem: 237402.2 Wydatki kwalifikowalne: 237402.2 Dofinansowanie: 178676.65 Dofinansowanie UE: 151875.15 Nazwa beneficjenta: Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie NIP beneficjenta: 7541272222 Kod pocztowy: 49-120 Miejscowość: Narok Województwo: Opolskie Powiat: Powiat opolski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-16-011/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Sylwia Krause „”KRAUSE”” Innowacja w Budownictwie została wyłączona