Orły,  Podkarpackie,  Powiat przemyski

POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-542/13-00

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Orły

Wartość ogółem: 1365660

Wydatki kwalifikowalne: 1365660

Dofinansowanie: 1365660

Dofinansowanie UE: 1160811

Nazwa beneficjenta: Gmina Orły

NIP beneficjenta: 7952307330

Kod pocztowy: 37-716

Miejscowość: Orły

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.08.03.00-12-262/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica – III etap

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-12-262/13-01

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica – III etap

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat gorlicki

Gmina: Moszczenica

Wartość ogółem: 979542

Wydatki kwalifikowalne: 979542

Dofinansowanie: 979542

Dofinansowanie UE: 832610.7

Nazwa beneficjenta: Gmina Moszczenica

NIP beneficjenta: 7381021958

Kod pocztowy: 38-321

Miejscowość: Moszczenica

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat gorlicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/6/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.03.00-14-304/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-304/13-01

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Gmina: Baboszewo

Wartość ogółem: 693630.73

Wydatki kwalifikowalne: 693630.73

Dofinansowanie: 693630.73

Dofinansowanie UE: 589586.12

Nazwa beneficjenta: Gmina Baboszewo

NIP beneficjenta: 5671790440

Kod pocztowy: 09-130

Miejscowość: Baboszewo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płoński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/14/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014uzupełnij schemat przedstawiający przyczyny i skutki ekspansji japonii, projekt pilotażowy, urlop macierzyński, targi w niemczech 2018, magdalena godlewska wiek, bibliografia, pachoł, marta chmielewska, madame art, rzecznik typ osobowości, mlaskanie podczas snu, domek w karkonoszach youtube, wnoz pum, matematyka rozszerzona 2018, rodzaje i gatunki literackie występujące w literaturze dziecięcej, euromaster zamość, luk podniebienny, nauka pisania alfabet rosyjski pdf, oświadczenie potwierdzające okoliczności zdarzenia pzu, ja paczka, prawo podatkowe 2020, uor pdf…