Mazowieckie,  Powiat radomski,  Skaryszew

POIG.08.03.00-14-409/13-00 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

POIG.08.03.00-14-409/13-00 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-409/13-00

Tytuł projektu: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Skaryszew

Wartość ogółem: 580046

Wydatki kwalifikowalne: 580046

Dofinansowanie: 580046

Dofinansowanie UE: 493039.1

Nazwa beneficjenta: Gmina Skaryszew

NIP beneficjenta: 7962867409

Kod pocztowy: 26-640

Miejscowość: Skaryszew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-26-062/12-03 Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe pomiędzy firmą MiP Data Recovery a firmami należącymi do sieci partnerskiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-062/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy biznesowe pomiędzy firmą MiP Data Recovery a firmami należącymi do sieci partnerskiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 392850

Wydatki kwalifikowalne: 392850

Dofinansowanie: 271235

Dofinansowanie UE: 230549.75

Nazwa beneficjenta: MIP DATA RECOVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222979205

Kod pocztowy: 01-378

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.03.00-14-062/09-05 Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-062/09-05

Tytuł projektu: Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 13307596.58

Wydatki kwalifikowalne: 13292596.63

Dofinansowanie: 13292596.63

Dofinansowanie UE: 11298707.13

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

NIP beneficjenta: 5252248481

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.03.00-12-131/09-05 Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-12-131/09-05

Tytuł projektu: Obecni w sieci – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Raciechowice

Wartość ogółem: 1376569.77

Wydatki kwalifikowalne: 1279518.49

Dofinansowanie: 1279518.49

Dofinansowanie UE: 1087590.71

Nazwa beneficjenta: Gmina Raciechowice

NIP beneficjenta: 6811359293

Kod pocztowy: 32-415

Miejscowość: Raciechowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/18/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.03.00-14-214/13-00 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-214/13-00

Tytuł projektu: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Białobrzegi

Wartość ogółem: 374590.5

Wydatki kwalifikowalne: 374590.5

Dofinansowanie: 374590.5

Dofinansowanie UE: 318401.93

Nazwa beneficjenta: Powiat Białobrzeski

NIP beneficjenta: 7981464078

Kod pocztowy: 26-800

Miejscowość: Białobrzegi

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015lo 19 gdańsk, liczba polaków w wielkiej brytanii 2017, umcs lublin, usos logowanie, hr skrót, kurs detailingu, studia terapia zajęciowa, wyrostek kłykciowy, clarivate, depresja w chorobie nowotworowej, sumy częściowe po angielsku, pluta wojciechowska dyslalia obwodowa, na ilustracji przedstawiono stan wody w wiśle w dniach 20 26 maja 2010 roku, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, owczarz, headhunting definicja, zasada najmniejszego działania…