Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

POIG.08.03.00-14-203/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim

POIG.08.03.00-14-203/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-203/12-01

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Sokołów Podlaski

Wartość ogółem: 569452.38

Wydatki kwalifikowalne: 505936.23

Dofinansowanie: 505936.23

Dofinansowanie UE: 430045.79

Nazwa beneficjenta: Powiat Sokołowski

NIP beneficjenta: 8231627536

Kod pocztowy: 08-300

Miejscowość: Sokołów Podlaski

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.03.00-14-111/12-02 Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-111/12-02

Tytuł projektu: Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Rzewnie

Wartość ogółem: 541950.3

Wydatki kwalifikowalne: 536753.7

Dofinansowanie: 536753.7

Dofinansowanie UE: 456240.64

Nazwa beneficjenta: Gmina Rzewnie

NIP beneficjenta: 7571450042

Kod pocztowy: 06-225

Miejscowość: Rzewnie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015dubaj 2020, cykl konwersji gotówki, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców kontakt, stefania morawiec instagram, wlasna firma, baza praktyk umcs, podstawy sieci komputerowych pdf, ozonoliza, komplementy po angielsku, sesja umcs, lo 2 zamość, etyka, struktura wiekowa, blender 3d, zamówienia publiczne ustawa, vat w polsce, ktorzy…