Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.08.03.00-06-167/13-01 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

POIG.08.03.00-06-167/13-01 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-167/13-01

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Leśna Podlaska

Wartość ogółem: 140337.05

Wydatki kwalifikowalne: 140337.05

Dofinansowanie: 140337.05

Dofinansowanie UE: 119286.49

Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie

NIP beneficjenta: 7122904545

Kod pocztowy: 20-074

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – województwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-32-018/14-01 Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-32-018/14-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 362148

Wydatki kwalifikowalne: 362148

Dofinansowanie: 253503.6

Dofinansowanie UE: 215478.06

Nazwa beneficjenta: „COMGRAPH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8511018057

Kod pocztowy: 70-847

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-26-021/10-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego. przetwarzającego i udostępniającego bazy danych współpracujących podmiotów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-021/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego. przetwarzającego i udostępniającego bazy danych współpracujących podmiotów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 1645700

Wydatki kwalifikowalne: 1645700

Dofinansowanie: 1087540

Dofinansowanie UE: 924409

Nazwa beneficjenta: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski

NIP beneficjenta: 6571219338

Kod pocztowy: 25-035

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012dzięki, english expert białystok, wpk tarnów, wiązanie peptydowe, wer szczecin kontakt, akt płciowy film dokumentalny, stowarzyszenie księgowych bydgoszcz, rola twitter, regresja wielokrotna, wojsko usa w polsce, uczucie zimna przed okresem, informacja podsumowująca vat ue, ostatni oddech, mięsień czworoboczny grzbietu, koszty bhp, stary kawaler, jak widzi niewidomy, abw nip…