Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-32-031/14-03 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych miedzy firma OKAZJUM SP. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

POIG.08.02.00-32-031/14-03 Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych miedzy firma OKAZJUM SP. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-32-031/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych miedzy firma OKAZJUM SP. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 831000

Wydatki kwalifikowalne: 831000

Dofinansowanie: 581700

Dofinansowanie UE: 494445

Nazwa beneficjenta: GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5272644300

Kod pocztowy: 31-946

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-30-148/13-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Wercom Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-148/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Wercom Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 494000

Wydatki kwalifikowalne: 494000

Dofinansowanie: 345800

Dofinansowanie UE: 293930

Nazwa beneficjenta: WERCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7792264817

Kod pocztowy: 60-193

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-32-011/10-01 Wdrożenie w ARBET Sp. j. zintegrowanego systemu informatycznego automatyzującego procesy biznesowe z wykorzystaniem Elektronicznej Wymiany Danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-32-011/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie w ARBET Sp. j. zintegrowanego systemu informatycznego automatyzującego procesy biznesowe z wykorzystaniem Elektronicznej Wymiany Danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło – miasto

Wartość ogółem: 184160

Wydatki kwalifikowalne: 184160

Dofinansowanie: 92430

Dofinansowanie UE: 78565.5

Nazwa beneficjenta: FABRYKA STYROPIANU ARBET BARTOSIK. CZERNICKI. FUNKE. KUNCER. MUZYCZUK SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6690306262

Kod pocztowy: 75-211

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-30-155/12-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami inwentaryzacyjnymi w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Job Impulse Polska i jej partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-155/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami inwentaryzacyjnymi w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Job Impulse Polska i jej partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 54483.33

Wydatki kwalifikowalne: 54483.33

Dofinansowanie: 27200

Dofinansowanie UE: 23120

Nazwa beneficjenta: JOB IMPULSE POLSKA SP.ZO.O.

NIP beneficjenta: 7792288367

Kod pocztowy: 60-129

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-30-120/13-02 Wdrozenie internetowego systemu B2B integrujacego procesy biznesowe pomiedzy firmą lemon Art Jacek Gutowski i partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-120/13-02

Tytuł projektu: Wdrozenie internetowego systemu B2B integrujacego procesy biznesowe pomiedzy firmą lemon Art Jacek Gutowski i partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 384512.2

Wydatki kwalifikowalne: 384512.2

Dofinansowanie: 269158.54

Dofinansowanie UE: 228784.75

Nazwa beneficjenta: Jacek Gutowski „Lemon Art”

NIP beneficjenta: 5342057827

Kod pocztowy: 60-834

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-30-207/13-02 Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych. informacji i procesów handlowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-207/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych. informacji i procesów handlowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Pniewy

Wartość ogółem: 160500

Wydatki kwalifikowalne: 160500

Dofinansowanie: 112350

Dofinansowanie UE: 95497.5

Nazwa beneficjenta: BerryGroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7872096374

Kod pocztowy: 64-514

Miejscowość: Pamiątkowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.02.00-30-017/08-08 WDROŻENIE SYSTEMÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-017/08-08

Tytuł projektu: WDROŻENIE SYSTEMÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 420680.76

Wydatki kwalifikowalne: 306558

Dofinansowanie: 180039.8

Dofinansowanie UE: 153382.33

Nazwa beneficjenta: LEARN UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7792329623

Kod pocztowy: 60-363

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010aktualnosci kraj, prawo wodne, przekształć wypowiedzi tak aby zastąpić podkreślone przymiotniki przysłówkami, pszczoły online, zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, you tube filmy, kość klinowa czaszki, ruchy wojsk rosyjskich, znp częstochowa, w każdej z podanych par wskaż wyraz podstawowy i wyraz pochodny, homo sovieticus, najwyższy tytuł monarszy, szczesny instagram, współczesne ubezpieczenia gospodarcze sułkowska chomikuj, szacki, trojden, co to jest alternatywka, życie mnie mnie interpretacja, staszic biała, wszczęcie śledztwa przez prokuratora, organy administracji publicznej podział, cieśniny kerczeńskiej, sunector…