Powiat poznański,  Tarnowo Podgórne,  Wielkopolskie

POIG.08.02.00-30-143/14-05 Usprawnienie procesów organizacyjnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej w przedsiębiorstwie Lab-Vet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B

POIG.08.02.00-30-143/14-05 Usprawnienie procesów organizacyjnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej w przedsiębiorstwie Lab-Vet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-143/14-05

Tytuł projektu: Usprawnienie procesów organizacyjnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej w przedsiębiorstwie Lab-Vet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 166085

Wydatki kwalifikowalne: 166085

Dofinansowanie: 116259.5

Dofinansowanie UE: 98820.58

Nazwa beneficjenta: LAB-VET SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 7772966261

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-30-092/11-00 Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą Astat Sp. z o.o. a partnerami handlowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-092/11-00

Tytuł projektu: Elektroniczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą Astat Sp. z o.o. a partnerami handlowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 1125500

Wydatki kwalifikowalne: 1125500

Dofinansowanie: 600400

Dofinansowanie UE: 510340

Nazwa beneficjenta: ASTAT SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7810023663

Kod pocztowy: 60-451

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/22/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-28-017/11-00 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie rezerwacji jachtów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-28-017/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego zarządzanie i wymianę informacji w zakresie rezerwacji jachtów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Gmina: Giżycko – miasto

Wartość ogółem: 176370

Wydatki kwalifikowalne: 160370

Dofinansowanie: 110259

Dofinansowanie UE: 93720.15

Nazwa beneficjenta: SHANKAR SUN GLOBAL Daniel Żuchowski

NIP beneficjenta: 8451693989

Kod pocztowy: 11-500

Miejscowość: Giżycko

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat giżycki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013praktyczny 4 realizacja, wskutek czego, piotr kowalczyk lublin, konferencja psychologii pozytywnej, wsg kursy, budapest noir, dwuczynnikowa analiza wariancji, wynagrodzenie za pracę w delegacji, lp życiorys, guzek większy kości ramiennej palpacja, komórka zwierzęca budowa, odlewnia zub, wielkie litery excel, wyszukiwarki artykułów naukowych, zestawienie obrotów i sald excel, program antyplagiatowy, usos umk poczta…