Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON

POIG.08.02.00-26-011/14-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-011/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego relacje oraz procesy biznesowe pomiędzy Partnerami firmy MICRON

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 606000

Wydatki kwalifikowalne: 600000

Dofinansowanie: 420000

Dofinansowanie UE: 357000

Nazwa beneficjenta: MICRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9591953333

Kod pocztowy: 25-515

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-24-204/13-03 Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę M&M Gastro z odbiorcami i wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi świadczonej w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-204/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę M&M Gastro z odbiorcami i wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi świadczonej w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 853000

Wydatki kwalifikowalne: 853000

Dofinansowanie: 597100

Dofinansowanie UE: 507535

Nazwa beneficjenta: M&M Gastro Marcin Budarczyk. Michał Budarczyk Spółka Cywilna

NIP beneficjenta: 9542387023

Kod pocztowy: 40-413

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015kąt alfa jest ostry i spełnia równość tg alfa, centrum fasty, fake news definicja, pszczolka, marta kownacka, wlochy sytuacja, portal psychologiczny forum, katarzynka końskie, konsument kodeks cywilny, dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia, cv.doc, identyfikacja pl, chemia uw…