Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

POIG.08.02.00-24-110/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

POIG.08.02.00-24-110/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-110/11-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 657780

Wydatki kwalifikowalne: 657780

Dofinansowanie: 393488

Dofinansowanie UE: 334464.8

Nazwa beneficjenta: „INTEXPC” NATALIA WRÓBEL

NIP beneficjenta: 6482492587

Kod pocztowy: 41-818

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/27/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-22-025/11-06 Wprowadzenie nowoczesnego systemu B2B. umożliwiającego przepływ informacji i dokumentów pomiędzy partnerami w procesie serwisowym firmy Meritum Spółka Jawna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-22-025/11-06

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowoczesnego systemu B2B. umożliwiającego przepływ informacji i dokumentów pomiędzy partnerami w procesie serwisowym firmy Meritum Spółka Jawna.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 275750

Wydatki kwalifikowalne: 254750

Dofinansowanie: 145025

Dofinansowanie UE: 123271.25

Nazwa beneficjenta: „Meritum Marcin Adamczak. Michał Adamczak. Krzysztof Zielinkiewicz” Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5842427032

Kod pocztowy: 80-465

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.02.00-22-022/12-00 Usprawnienie obsługi księgowej partnerów BZ CONSULTING Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-22-022/12-00

Tytuł projektu: Usprawnienie obsługi księgowej partnerów BZ CONSULTING Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 106000

Wydatki kwalifikowalne: 106000

Dofinansowanie: 63600

Dofinansowanie UE: 54060

Nazwa beneficjenta: BZ CONSULTING Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5842726355

Kod pocztowy: 80-332

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013tematy prac magisterskich gospodarka przestrzenna, czy te oczy mogą kłamać youtube, umowa o dzieło z rachunkiem wzór 2018, taktyka pomniejszania kompetencji polega głównie na, idealizm obiektywny, microsoft office 2016 keygen, status związku to skomplikowane odc 32, śpiewak, marketing literatura, problemy polski, zarządzanie projektami kurs, kamień milowy w projekcie, art 29 ust 4 podatnik, mirosław niewiadomski zyciorys, ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele pdf, strawiński, promocje odzieży damskiej, komunikacja w zespole, podział materiałów inżynierskich, pozytywna seksualność…