Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.02.00-18-062/12-01 Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień.

POIG.08.02.00-18-062/12-01 Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-062/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji zamówień.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 169200

Wydatki kwalifikowalne: 169200

Dofinansowanie: 112845

Dofinansowanie UE: 95918.25

Nazwa beneficjenta: Fil-Bike S. C. Michał i Filip Peliszko

NIP beneficjenta: 8131021248

Kod pocztowy: 35-105

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/3/2013


POIG.08.02.00-18-051/09-03 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-051/09-03

Tytuł projektu: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 394550

Wydatki kwalifikowalne: 394550

Dofinansowanie: 312935

Dofinansowanie UE: 265994.75

Nazwa beneficjenta: TOP S.A.

NIP beneficjenta: 8130335370

Kod pocztowy: 35-612

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.02.00-14-423/13-00 Aplikacja B2B automatyzując procesy biznesowe w relacji z dostawcami i odbiorcami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-423/13-00

Tytuł projektu: Aplikacja B2B automatyzując procesy biznesowe w relacji z dostawcami i odbiorcami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 956825

Wydatki kwalifikowalne: 956825

Dofinansowanie: 669777.5

Dofinansowanie UE: 569310.87

Nazwa beneficjenta: „FIRE-MAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5210083845

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/3/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-18-023/14-02 Zintegrowany system zarzadzania projektami udostępniony w formule SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-023/14-02

Tytuł projektu: Zintegrowany system zarzadzania projektami udostępniony w formule SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ropczyce

Wartość ogółem: 302800

Wydatki kwalifikowalne: 302800

Dofinansowanie: 212020

Dofinansowanie UE: 180217

Nazwa beneficjenta: Marcin Krzystyniak

NIP beneficjenta: 8181453323

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015wesele omówienie, kariera umcs, węglarze, świadectwo kwalifikacji uavo, fizjoterapia w ginekologii i położnictwie pdf, jak obliczyć saldo migracji, sabo suwałki, samoświadomość u zwierząt, półwysep krymski, www za 10 groszy pl regulamin, internetowe platformy sprzedażowe, droga rowerowa, reaktywność emocjonalna, az-500, munistal planet pl, granica układu słonecznego, długość pracy magisterskiej, laboratorium przeźmierowo…