Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.02.00-18-017/09-02 Aplikacja systemów B2B w branży reklamowej

POIG.08.02.00-18-017/09-02 Aplikacja systemów B2B w branży reklamowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-017/09-02

Tytuł projektu: Aplikacja systemów B2B w branży reklamowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 135870

Wydatki kwalifikowalne: 135870

Dofinansowanie: 92914

Dofinansowanie UE: 78976.9

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE „B-4”

NIP beneficjenta: 8131644630

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.08.02.00-14-465/14-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania personalizowanymi usługami doradczymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-465/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania personalizowanymi usługami doradczymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 426600

Wydatki kwalifikowalne: 426600

Dofinansowanie: 298620

Dofinansowanie UE: 253827

Nazwa beneficjenta: Kopsky Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1231170748

Kod pocztowy: 00-837

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015oświadczenie o odpowiedzialności za ciasto wzór, tysiące, rodzaje rynków, nerw kulszowy przebieg, e deklaracje problem z wysłaniem 2020, decyzja ostateczna, bon szkoleniowy, liczby podzielne przez 7, efrrow-onw, rysunek przedstawia kurczaki różnych ras będące w tym samym wieku, paragraf ustęp punkt, mg edu, kultury, wydawnictwo kul, ustawa w sprawie koronawirusa, rośliny biblijne, akty prawne w przypisach, choroby, www.umcs.pl…