Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-188/13-06 Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

POIG.08.02.00-14-188/13-06 Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 49993.75

Wydatki kwalifikowalne: 49993.75

Dofinansowanie: 34995.63

Dofinansowanie UE: 29746.28

Nazwa beneficjenta: Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9521911631

Kod pocztowy: 04-459

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2013

Data zakończenia realizacji: 12/23/2014


POIG.08.02.00-14-188/12-03 Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/12-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699500

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 349000

Dofinansowanie UE: 296650

Nazwa beneficjenta: EBC Solicitors Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252382713

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-085/11-06 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Motoricus.com i jego partnerami w obszarze handlu i instalacji artykułów motoryzacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-085/11-06

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Motoricus.com i jego partnerami w obszarze handlu i instalacji artykułów motoryzacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1393450

Wydatki kwalifikowalne: 1335850

Dofinansowanie: 666169.97

Dofinansowanie UE: 566244.47

Nazwa beneficjenta: Motoricus.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9521916309

Kod pocztowy: 03-994

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-141/13-03 Stymulowanie współpracy Spółki eTravel z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-141/13-03

Tytuł projektu: Stymulowanie współpracy Spółki eTravel z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1165057.5

Wydatki kwalifikowalne: 1165057.5

Dofinansowanie: 815540.25

Dofinansowanie UE: 693209.21

Nazwa beneficjenta: ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5213614786

Kod pocztowy: 02-625

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/10/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014na parterze, jak uzupelnic maz w kolanie, mózyka, zespół westa, więzień miłości 140 napisy pl, sprawozdanie z wystawy, stefan chwin, protokół końcowy odbioru robót budowlanych wzór, genomika, 1155, model osterwaldera, cele w pracy zawodowe przykłady, dług polski 2020, zadania z zegarem klasa 4…