Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-088/10-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie składania zamówień i realizacji dostaw oraz rozliczeniami finansowo-księgowych.

POIG.08.02.00-12-088/10-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie składania zamówień i realizacji dostaw oraz rozliczeniami finansowo-księgowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-088/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie składania zamówień i realizacji dostaw oraz rozliczeniami finansowo-księgowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Kalwaria Zebrzydowska

Wartość ogółem: 320750

Wydatki kwalifikowalne: 305750

Dofinansowanie: 195575

Dofinansowanie UE: 166238.75

Nazwa beneficjenta: Euphora Grzegorz Wnęk Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6792992628

Kod pocztowy: 30-698

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-30-466/09-01 Stworzenie systemu informacji turystyczno-kulturalnej i rozrywkowej dla rodzin z dziećmi wraz z rezerwacją miejsc kolonii i obozów dla dzieci.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-466/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie systemu informacji turystyczno-kulturalnej i rozrywkowej dla rodzin z dziećmi wraz z rezerwacją miejsc kolonii i obozów dla dzieci.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Gniezno – miasto

Wartość ogółem: 106550

Wydatki kwalifikowalne: 106550

Dofinansowanie: 90567.5

Dofinansowanie UE: 76982.37

Nazwa beneficjenta: MT PROJEKT

NIP beneficjenta: 7841177663

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.02.00-10-028/11-01 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy spółką PRIMULATOR a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-028/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy spółką PRIMULATOR a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 776500

Wydatki kwalifikowalne: 776500

Dofinansowanie: 459465

Dofinansowanie UE: 390545.25

Nazwa beneficjenta: „PRIMULATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7260004694

Kod pocztowy: 90-341

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.08.02.00-12-018/13-02 Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-018/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy typu B2B w firmie City Tour

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 172880

Wydatki kwalifikowalne: 172880

Dofinansowanie: 121016

Dofinansowanie UE: 102863.6

Nazwa beneficjenta: CITY TOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 6762397447

Kod pocztowy: 31-042

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015studia wyższe, dawka skuteczna, księga przychodów i rozchodów pdf, legalis logowanie, republikanin, autobus definicja, pandemia co to znaczy, dworzec pkp lublin, cdn program, koneczny, irina, trl ncbr, pewnym współrzędnym na osi liczbowej przypisano litery uzupełnij tabelę, co to jest po angielsku, paragraf 44, turystyka, artur makieła, wśród poniższych zdań zaznacz znakiem x dwa które są nieprawdziwe, bezrobocie a emerytura, zakład doskonalenia zawodowego katowice…