Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.02.00-12-022/12-02 Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z Partnerami

POIG.08.02.00-12-022/12-02 Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-022/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja wymiany danych w zakresie projektów inwestycyjnych realizowanych we współpracy z Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 369200

Wydatki kwalifikowalne: 369200

Dofinansowanie: 250140

Dofinansowanie UE: 212619

Nazwa beneficjenta: „DK- DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 6761158338

Kod pocztowy: 31-464

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.08.02.00-06-050/09-03 Wdrożenie innowacyjnych elementów eGospodarki do funkcjonowania Firmy VELKOM oraz współpracujących przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-050/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych elementów eGospodarki do funkcjonowania Firmy VELKOM oraz współpracujących przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Garbów

Wartość ogółem: 98900

Wydatki kwalifikowalne: 98900

Dofinansowanie: 64510

Dofinansowanie UE: 54833.5

Nazwa beneficjenta: VELKOM W.L.K.M. Kurczuk s.c. Lidia Golianek-Kurczuk.Michał Kurczuk. Krzysztof Kurczuk

NIP beneficjenta: 7132691045

Kod pocztowy: 21-080

Miejscowość: Przybysławice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-10-022/12-03 Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-022/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki poprzez informatyzację relacji z parterami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 283500

Wydatki kwalifikowalne: 283500

Dofinansowanie: 192300

Dofinansowanie UE: 163455

Nazwa beneficjenta: Tech-Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7292442747

Kod pocztowy: 93-124

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/25/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.02.00-06-063/14-02 Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-063/14-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w JBMultimedia dzięki budowie systemu B2B dla dostawców i odbiorców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina: M. Biała Podlaska

Wartość ogółem: 398500

Wydatki kwalifikowalne: 398500

Dofinansowanie: 278950

Dofinansowanie UE: 237107.5

Nazwa beneficjenta: JB Multimedia Jerzy Bielecki

NIP beneficjenta: 5371234290

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-007/10-00 Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-007/10-00

Tytuł projektu: Wdrożenie przez Lancerto S.A. dedykowanego systemu B2B integrującego systemy informatyczne kluczowych partnerów biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 447825

Wydatki kwalifikowalne: 447825

Dofinansowanie: 294952.5

Dofinansowanie UE: 250709.63

Nazwa beneficjenta: Lancerto Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8151747126

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-10-008/10-02 Wdrożenie internetowego systemy klasy B2B integrującego systemy obsługi i przesyłania dokumentów w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-008/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemy klasy B2B integrującego systemy obsługi i przesyłania dokumentów w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 520600

Wydatki kwalifikowalne: 520600

Dofinansowanie: 364420

Dofinansowanie UE: 309757

Nazwa beneficjenta: Kancelaria Prawna Sokrates Janusz Kaczmarek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 7272704948

Kod pocztowy: 90-361

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012jurodiwy, oszustwa księgowe praca magisterska, kodeks cywilny 556, kody odpadów ustawa, dieta montignac pdf, inwestycyjny poradnik bogatego ojca pdf, youtube głupoty, piotr miecznikowski, art 30g ustawy, rfn, body ciało, na mapie zamieszczonej w poprzednim ćwiczeniu numerami od 1 do 10 zaznaczono wybrane rzeki azji, sprawozdawczość statystyczna, trzy razy ana odc 90, monky, fenol hcl, i lo chełm, działania hybrydowe, dr barbara, czy na karcie podatkowej można być vatowcem…