Grudziądz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

POIG.08.02.00-04-063/12-00 Informatyzacja procesów zaopatrzenia i sprzedaży poprzez wdrożenie systemu B2B.

POIG.08.02.00-04-063/12-00 Informatyzacja procesów zaopatrzenia i sprzedaży poprzez wdrożenie systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-063/12-00

Tytuł projektu: Informatyzacja procesów zaopatrzenia i sprzedaży poprzez wdrożenie systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 396898

Wydatki kwalifikowalne: 396898

Dofinansowanie: 236788.8

Dofinansowanie UE: 201270.48

Nazwa beneficjenta: INTERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8762206589

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 9/4/2013


POIG.08.02.00-04-046/14-01 Stworzenie platformy B2B do współpracy spółki WWMC SP. Z O.O. z partnerami biznesowymi przy budowie portali internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-046/14-01

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B do współpracy spółki WWMC SP. Z O.O. z partnerami biznesowymi przy budowie portali internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 399000

Wydatki kwalifikowalne: 399000

Dofinansowanie: 279300

Dofinansowanie UE: 237405

Nazwa beneficjenta: WWMC Sp. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9562268379

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/29/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-02-041/13-02 Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Pozyskiwania Zamówień Publicznych (ZSPZP) jako platformy integracyjnej B2B służącej do pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-041/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Pozyskiwania Zamówień Publicznych (ZSPZP) jako platformy integracyjnej B2B służącej do pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 610000

Wydatki kwalifikowalne: 610000

Dofinansowanie: 427000

Dofinansowanie UE: 362950

Nazwa beneficjenta: Ybah Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8951981763

Kod pocztowy: 51-122

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015pzu ubezpieczenie grupowe stawki 2019, mapa, zapytanie ofertowe wzór 2018, obciążenie pastwiska, xxxxxxxx, uniwersytet iii wieku, praktykiumcs, poczta polska nip, munch, doniczki przemysłowe, wiadomos, unijny nip, wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci starszych, wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczej, www.ceidg…