Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.08.02.00-04-045/13-02 Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania zamówieniami i realizacją dostaw oraz wirtualnego doradcy projektanta.

POIG.08.02.00-04-045/13-02 Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania zamówieniami i realizacją dostaw oraz wirtualnego doradcy projektanta.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-04-045/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania zamówieniami i realizacją dostaw oraz wirtualnego doradcy projektanta.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 227610

Wydatki kwalifikowalne: 224010

Dofinansowanie: 156807

Dofinansowanie UE: 133285.95

Nazwa beneficjenta: ENANO Piotr Nanowski

NIP beneficjenta: 5791842978

Kod pocztowy: 85-303

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 12/5/2015


POIG.08.01.00-32-168/13-01 Bioportal.info – innowacyjna platforma narzędzi dietetycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-168/13-01

Tytuł projektu: Bioportal.info – innowacyjna platforma narzędzi dietetycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 706686.78

Wydatki kwalifikowalne: 706686.78

Dofinansowanie: 494680.75

Dofinansowanie UE: 420478.63

Nazwa beneficjenta: BONNTE MAGDALENA SIEMASZKO

NIP beneficjenta: 8522143843

Kod pocztowy: 70-454

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015ćwiczenia wzmacniające staw biodrowy, definicja skali, jak przeliczyc spalanie, jak obliczyć średnią ocen, http wp pl poczta, edukacja wczesnoszkolna studia podyplomowe 2 semestry warszawa, praca koło, kodeks karny art 297, klasyfikacja środków trwałych 2019, kotra, korneliusz, viktoria klopotova, koniety, liczba mieszkańców na świecie, polski matura…