Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.02.00-02-132/12-03 Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą Alicja Januszkiewicz AMJ i jej partnerami poprzez implementację platformy B2B

POIG.08.02.00-02-132/12-03 Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą Alicja Januszkiewicz AMJ i jej partnerami poprzez implementację platformy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-132/12-03

Tytuł projektu: Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą Alicja Januszkiewicz AMJ i jej partnerami poprzez implementację platformy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 748900

Wydatki kwalifikowalne: 730900

Dofinansowanie: 419500

Dofinansowanie UE: 356575

Nazwa beneficjenta: Alicja Januszkiewicz AMJ

NIP beneficjenta: 8942678284

Kod pocztowy: 50-425

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-20-131/10-02 Infernonet – przetwarzanie rozproszone online

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-20-131/10-02

Tytuł projektu: Infernonet – przetwarzanie rozproszone online

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 652000

Dofinansowanie: 456400

Dofinansowanie UE: 387940

Nazwa beneficjenta: INFERNONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5423175838

Kod pocztowy: 15-453

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/28/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-30-421/12-04 Stworzenie internetowego portalu wspierającego zarządzanie MSP – Asystent Menadżera

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-421/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego portalu wspierającego zarządzanie MSP – Asystent Menadżera

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 699400

Wydatki kwalifikowalne: 699400

Dofinansowanie: 489580

Dofinansowanie UE: 416143

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA VERACITY

NIP beneficjenta: 7831686417

Kod pocztowy: 61-806

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/5/2013

Data zakończenia realizacji: 8/4/2015


POIG.08.02.00-02-053/14-02 Wdrożenie systemu B2B prowadzące do usprawnienia realizowanych procesów biznesowych z partnerami firmy MX Wrocław Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-053/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B prowadzące do usprawnienia realizowanych procesów biznesowych z partnerami firmy MX Wrocław Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 701000

Wydatki kwalifikowalne: 701000

Dofinansowanie: 490700

Dofinansowanie UE: 417095

Nazwa beneficjenta: IQ4 Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8952014054

Kod pocztowy: 51-167

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-02-055/12-03 Opracowanie i wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-055/12-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 1669700

Wydatki kwalifikowalne: 1669700

Dofinansowanie: 984670

Dofinansowanie UE: 836969.5

Nazwa beneficjenta: MX Solution Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762423021

Kod pocztowy: 51-167

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014wzorze, konsekwencje, czas pracy w delegacji krajowej, co to alternatywka, instrukcja wypełniania vat 7, polska nazwa naukowa świnki morskiej, 2 papieży, instytut medyczny, bezpłatnie, chińska republika ludowa tempo wzrostu pkb, paweł buczyński, pismo do rzecznika praw konsumenta w sprawie reklamacji butów, rozmowy z katem pdf, biuro karier szczecin, stanowski twiter, mazura, balladyna gatunek, pliki testowe, szkoła empik, ignacy daszyński…