Dolnośląskie,  Dzierżoniów,  Powiat dzierżoniowski

POIG.08.02.00-02-112/13-01 Wdrożenie zaawansowanego systemu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski. M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

POIG.08.02.00-02-112/13-01 Wdrożenie zaawansowanego systemu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski. M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-112/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu typu B2B w firmie El-Skład Spółka Jawna W. Pałajski. M. Migatulski w celu usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława – miasto

Wartość ogółem: 105166.67

Wydatki kwalifikowalne: 104333.33

Dofinansowanie: 73033.33

Dofinansowanie UE: 62078.33

Nazwa beneficjenta: EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W. PAŁAJSKI. M. MIGATULSKI

NIP beneficjenta: 8821470337

Kod pocztowy: 58-200

Miejscowość: Dzierżoniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-02-011/13-03 Automatyzacja kluczowych procesów biznesowych we współpracy z dostawcami oraz odbiorcami poprzez wdrożenie systemu klasy B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-011/13-03

Tytuł projektu: Automatyzacja kluczowych procesów biznesowych we współpracy z dostawcami oraz odbiorcami poprzez wdrożenie systemu klasy B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat nowosolski

Gmina: Nowa Sól – miasto

Wartość ogółem: 125881.5

Wydatki kwalifikowalne: 125881.5

Dofinansowanie: 88117.05

Dofinansowanie UE: 74899.49

Nazwa beneficjenta: „AKA – SZCZERBICCY. SPÓŁKA JAWNA”

NIP beneficjenta: 8942777690

Kod pocztowy: 54-530

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-30-107/09-04 Wdrożenie e-usługi SPITE jako innowacyjnego rozwiązania dla użytkowników poczty elektronicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-107/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usługi SPITE jako innowacyjnego rozwiązania dla użytkowników poczty elektronicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 890200

Wydatki kwalifikowalne: 890200

Dofinansowanie: 756670

Dofinansowanie UE: 643169.5

Nazwa beneficjenta: EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5993078115

Kod pocztowy: 60-129

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-32-188/13-02 Utworzenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi. umożliwiającej przekształcanie zdjęć umieszczanych na stronach internetowych w zdjęcia interaktywne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-32-188/13-02

Tytuł projektu: Utworzenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi. umożliwiającej przekształcanie zdjęć umieszczanych na stronach internetowych w zdjęcia interaktywne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 562030.77

Wydatki kwalifikowalne: 554830.77

Dofinansowanie: 388381.53

Dofinansowanie UE: 330124.3

Nazwa beneficjenta: Livebit Paweł Krzych

NIP beneficjenta: 8561797431

Kod pocztowy: 72-100

Miejscowość: Goleniów

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat goleniowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015wzajemne wsparcie w danym zespole, struktura płci i wieku w polsce, odzyskiwanie metali szlachetnych z elektroniki, ryzyko obligacji, wnioski tarcza antykryzysowa, konwencja, brzydka ryba, dane potrzebne do umowy o pracę, drozdz, co to sodomia, spoiny czołowe, lublin umcs, edukacja pozaformalna przykłady, umcs psychologia plan, klauzula do cv rodo, woj dolnośląskie…