Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.02.00-02-103/13-02 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

POIG.08.02.00-02-103/13-02 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-103/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 292380

Wydatki kwalifikowalne: 267880

Dofinansowanie: 133040

Dofinansowanie UE: 113084

Nazwa beneficjenta: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU

NIP beneficjenta: 8960003378

Kod pocztowy: 50-502

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/19/2014


POIG.08.01.00-30-229/09-04 Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-229/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Komorniki

Wartość ogółem: 998500

Wydatki kwalifikowalne: 998500

Dofinansowanie: 805489.95

Dofinansowanie UE: 684666.45

Nazwa beneficjenta: LIGHTSHOP ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7773110355

Kod pocztowy: 60-003

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.02.00-02-005/14-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-005/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 288800

Wydatki kwalifikowalne: 288800

Dofinansowanie: 202160

Dofinansowanie UE: 171836

Nazwa beneficjenta: WANDA KONOPKA AGA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

NIP beneficjenta: 8991004539

Kod pocztowy: 50-540

Miejscowość: Wrocaw

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-24-291/09-02 Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-291/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Gmina: M. Piekary Śląskie

Wartość ogółem: 123512.5

Wydatki kwalifikowalne: 123512.5

Dofinansowanie: 103404.67

Dofinansowanie UE: 87893.97

Nazwa beneficjenta: FRONIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 4980246975

Kod pocztowy: 41-940

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011kupisiewicz podstawy dydaktyki, adam michoński, woda słodka, mierniki i wskaźniki w magazynowaniu, dagmara, kursy dofinansowane, nakrycie głowy profesora, duży port w brazylii, profil zaufany podpis, jednoosobowa działalność gospodarcza koszty 2019, 115 kc, pentiopirad, mięśnie wyrazowe twarzy, arkusz spisu z natury gofin, kondensor w mikroskopie, licencjata, matura chemia 2019 cke…