Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.08.01.00-30-375/13-04 E-usługa do czerpania korzyści z najmu miejsc postojowych i prywatnych samochodów

POIG.08.01.00-30-375/13-04 E-usługa do czerpania korzyści z najmu miejsc postojowych i prywatnych samochodów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-375/13-04

Tytuł projektu: E-usługa do czerpania korzyści z najmu miejsc postojowych i prywatnych samochodów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 857000

Wydatki kwalifikowalne: 857000

Dofinansowanie: 599900

Dofinansowanie UE: 509915

Nazwa beneficjenta: E-PARKING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7792410762

Kod pocztowy: 60-767

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-22-116/13-06 Stworzenie zautomatyzowanej. internetowej i mobilnej platformy do odnalezienia restauracji na podstawie gustu i aktualnej pozycji klienta.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-116/13-06

Tytuł projektu: Stworzenie zautomatyzowanej. internetowej i mobilnej platformy do odnalezienia restauracji na podstawie gustu i aktualnej pozycji klienta.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 699550

Wydatki kwalifikowalne: 699550

Dofinansowanie: 489685

Dofinansowanie UE: 416232.25

Nazwa beneficjenta: JAMI-JAMI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5842725829

Kod pocztowy: 80-386

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/11/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.01.00-22-159/13-05 iWebFlow – Społecznościowa platforma kooperacji i i integracji działania dla małego biznesu. Usługa wspomagająca workflow. pracę grupową i zarządzanie dokumentami w konwencji Enterprise 2.0

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-159/13-05

Tytuł projektu: iWebFlow – Społecznościowa platforma kooperacji i i integracji działania dla małego biznesu. Usługa wspomagająca workflow. pracę grupową i zarządzanie dokumentami w konwencji Enterprise 2.0

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 350000

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 245000

Dofinansowanie UE: 208250

Nazwa beneficjenta: ONTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5851465150

Kod pocztowy: 81-786

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.01.00-30-343/09-04 Stworzenie internetowego serwisu e-usług wspomagających ochronę środowiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-343/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu e-usług wspomagających ochronę środowiska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 376195

Wydatki kwalifikowalne: 374419

Dofinansowanie: 318256.15

Dofinansowanie UE: 270517.72

Nazwa beneficjenta: Eko-Soft Maciej Korpik

NIP beneficjenta: 6181992906

Kod pocztowy: 62-818

Miejscowość: Poznań

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.08.01.00-24-285/12-02 Stworzenie społecznościowego systemu zarządzania relacjami z klientem i nagradzania ich lojalności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-285/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie społecznościowego systemu zarządzania relacjami z klientem i nagradzania ich lojalności

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 693500

Wydatki kwalifikowalne: 625050

Dofinansowanie: 500040

Dofinansowanie UE: 425034

Nazwa beneficjenta: Benefit Paweł Kantyka

NIP beneficjenta: 9372392917

Kod pocztowy: 43-310

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.01.00-30-334/09-04 Stworzenie Platformy internetowej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-334/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie Platformy internetowej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Luboń

Wartość ogółem: 634900

Wydatki kwalifikowalne: 634900

Dofinansowanie: 539665

Dofinansowanie UE: 458715.25

Nazwa beneficjenta: ADSTONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7773124297

Kod pocztowy: 60-171

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-24-109/08-03 OpenTravel – Otwieramy świat podróży: udostępniaj i poznawaj.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-109/08-03

Tytuł projektu: OpenTravel – Otwieramy świat podróży: udostępniaj i poznawaj.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 605170

Wydatki kwalifikowalne: 588738.54

Dofinansowanie: 500000

Dofinansowanie UE: 425000

Nazwa beneficjenta: InnovaWeb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6423031028

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010podkreśl w wierszu przenośnie pasujące do poniższych ilustracji, akta osobowe 2019 wzór pdf, konto wirtualne, millenium bydgoszcz, dłoń anatomia, msz, pocztylion, właściciel przedsiębiorstwa, photoshop wtapianie, działalność komunalna, azotan v amonu, jak samodzielnie ściągnąć rzęsy, bz wbk kariera, rurka do tracheotomii, odległość w linii prostej między dwoma miastami zapisano następująco, jerzy michałowski kalisz, nadążam, msp 2013, bakteria pseudomonas…