Bolechowo,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

POIG.08.01.00-30-209/09-05 Elektroniczna platforma usług. produktów. technologii i wiedzy środowiskowej – eko24.

POIG.08.01.00-30-209/09-05 Elektroniczna platforma usług. produktów. technologii i wiedzy środowiskowej – eko24.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-209/09-05

Tytuł projektu: Elektroniczna platforma usług. produktów. technologii i wiedzy środowiskowej – eko24.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Czerwonak

Wartość ogółem: 530000

Wydatki kwalifikowalne: 530000

Dofinansowanie: 450500

Dofinansowanie UE: 382925

Nazwa beneficjenta: EKO24 Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7773074820

Kod pocztowy: 62-005

Miejscowość: Bolechowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.08.01.00-16-108/11-02 Encyklopedia Logopedii narzędzie do edukacji. diagnozy i terapii dla środowisk naukowych. rodziców. placówek edukacyjnych i terapeutycznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-16-108/11-02

Tytuł projektu: Encyklopedia Logopedii narzędzie do edukacji. diagnozy i terapii dla środowisk naukowych. rodziców. placówek edukacyjnych i terapeutycznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Ujazd

Wartość ogółem: 664600

Wydatki kwalifikowalne: 664600

Dofinansowanie: 465220

Dofinansowanie UE: 395437

Nazwa beneficjenta: RADIX Krystyna Gruba

NIP beneficjenta: 7561444732

Kod pocztowy: 47-143

Miejscowość: Niezdrowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.01.00-30-132/09-04 e-KalendarzWizyt – innowacyjny system rejestracji pacjentów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-132/09-04

Tytuł projektu: e-KalendarzWizyt – innowacyjny system rejestracji pacjentów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 698582.64

Wydatki kwalifikowalne: 698582.64

Dofinansowanie: 589953.03

Dofinansowanie UE: 501460.07

Nazwa beneficjenta: SOFTLIGHT Łukasz Drewniak

NIP beneficjenta: 7822048396

Kod pocztowy: 60-835

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-18-137/12-04 Wdrożenie kompleksowej e-usługi skierowanej do firm pozycjonerskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-18-137/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowej e-usługi skierowanej do firm pozycjonerskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 678900

Wydatki kwalifikowalne: 678900

Dofinansowanie: 475230

Dofinansowanie UE: 403945.5

Nazwa beneficjenta: SUPERIOR LEVEL sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5170359820

Kod pocztowy: 35-084

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014pornograficznych, wymowa angielska, umcs lublin studia podyplomowe, chęć, analiza semiotyczna, pewnego, trzynastka 2020, cudzoziemiec 2003, opisz filmowego bajkowego lub serialowego bohatera, monitoring aerobiologiczny, agenda 2030 cele, stres szkolny objawy, panstwa czlonkowskie ue, znacznie po angielsku, egzamin teoretyczny kat c, przypadkowe szczęście pdf…