Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-30-148/13-05 4 SeriousGames – system wspierający grywalizację procesów rozwojowych

POIG.08.01.00-30-148/13-05 4 SeriousGames – system wspierający grywalizację procesów rozwojowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-148/13-05

Tytuł projektu: 4 SeriousGames – system wspierający grywalizację procesów rozwojowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 698000

Wydatki kwalifikowalne: 698000

Dofinansowanie: 488600

Dofinansowanie UE: 415310

Nazwa beneficjenta: 4SERIOUSGAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7792412057

Kod pocztowy: 90-349

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/26/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-30-104/09-04 Legimi – nowa platforma udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-104/09-04

Tytuł projektu: Legimi – nowa platforma udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 960360

Wydatki kwalifikowalne: 960360

Dofinansowanie: 816306

Dofinansowanie UE: 693860.1

Nazwa beneficjenta: LEGIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7781460897

Kod pocztowy: 61-775

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.01.00-30-140/11-05 GuiUnit – Narzędzie służące do tworzenia automatycznych testów graficznego interfejsu użytkownika

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-140/11-05

Tytuł projektu: GuiUnit – Narzędzie służące do tworzenia automatycznych testów graficznego interfejsu użytkownika

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 621698

Wydatki kwalifikowalne: 620340

Dofinansowanie: 496272

Dofinansowanie UE: 421831.2

Nazwa beneficjenta: TYTUS DOBRZYNSKI BugFree Software

NIP beneficjenta: 9721154643

Kod pocztowy: 61-614

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/29/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.01.00-24-139/09-02 Stworzenie innowacyjnej. internetowej. zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-139/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej. internetowej. zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 404360

Wydatki kwalifikowalne: 404360

Dofinansowanie: 343706

Dofinansowanie UE: 292150.1

Nazwa beneficjenta: e-analiza.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6262937509

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-921/12-04 Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-921/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699900

Wydatki kwalifikowalne: 699900

Dofinansowanie: 489930

Dofinansowanie UE: 416440.5

Nazwa beneficjenta: BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010362228

Kod pocztowy: 02-320

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-22-132/08-05 Portal sprzedaży i zarządzania licencjami w obrocie detalicznym – Usługa e-Licencja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-132/08-05

Tytuł projektu: Portal sprzedaży i zarządzania licencjami w obrocie detalicznym – Usługa e-Licencja

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 290601.5

Wydatki kwalifikowalne: 238197.5

Dofinansowanie: 202467.88

Dofinansowanie UE: 172097.69

Nazwa beneficjenta: ITIGO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6040111772

Kod pocztowy: 83-000

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.08.01.00-22-135/10-03 Internetowa platforma dla sektora e-commerce (e-handlu) wspomagająca zarządzanie polityką cenową sklepu internetowego oraz sprzedażą aukcyjną.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-135/10-03

Tytuł projektu: Internetowa platforma dla sektora e-commerce (e-handlu) wspomagająca zarządzanie polityką cenową sklepu internetowego oraz sprzedażą aukcyjną.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 307900

Wydatki kwalifikowalne: 307900

Dofinansowanie: 246320

Dofinansowanie UE: 209372

Nazwa beneficjenta: SMART SALE Monika Łabieniec

NIP beneficjenta: 5792152922

Kod pocztowy: 82-100

Miejscowość: Marzęcino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012wielka brytania plakat, umcs pedagogika specjalna, anioły biznesu w polsce, realny, kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, co to onz, spm poland, alfabet po rusku, wiad, gloryfikator w literaturze, anna roszkowska instagram, celem, nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, onz polska od kiedy, czy można przekazywać emeryturę na konto innej osoby, mała polska, wykonaj polecenia na podstawie tekstu fotografii oraz innych źródeł informacji, indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 2018…