Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

POIG.08.01.00-26-116/12-03 Stworzenie aplikacji mobilnych na smartfony i tablety do nauki angielskiego poprzez piosenki wykorzystujące zaawansowane algorytmy tekstowe

POIG.08.01.00-26-116/12-03 Stworzenie aplikacji mobilnych na smartfony i tablety do nauki angielskiego poprzez piosenki wykorzystujące zaawansowane algorytmy tekstowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-116/12-03

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji mobilnych na smartfony i tablety do nauki angielskiego poprzez piosenki wykorzystujące zaawansowane algorytmy tekstowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 541600

Wydatki kwalifikowalne: 541600

Dofinansowanie: 433280

Dofinansowanie UE: 368288

Nazwa beneficjenta: Michał Plutecki

NIP beneficjenta: 9591682437

Kod pocztowy: 25-015

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.01.00-24-123/09-08 Stworzenie Internetowego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń Internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-123/09-08

Tytuł projektu: Stworzenie Internetowego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń Internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 672075

Wydatki kwalifikowalne: 672075

Dofinansowanie: 571263.75

Dofinansowanie UE: 485574.18

Nazwa beneficjenta: METRICS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9542663486

Kod pocztowy: 40-008

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2009

Data zakończenia realizacji: 4/14/2011


POIG.08.01.00-26-110/12-00 Platforma POLSKA – WSCHÓD. internetowy branżowy system pozycjonowania firm na rynkach wschodnich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-26-110/12-00

Tytuł projektu: Platforma POLSKA – WSCHÓD. internetowy branżowy system pozycjonowania firm na rynkach wschodnich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Sandomierz

Wartość ogółem: 690947.98

Wydatki kwalifikowalne: 690947.98

Dofinansowanie: 483663.59

Dofinansowanie UE: 411114.05

Nazwa beneficjenta: Provinet Justyna Borzęcka

NIP beneficjenta: 8631607023

Kod pocztowy: 27-600

Miejscowość: Sandomierz

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/23/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.01.00-24-104/09-03 Platforma internetowa Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-104/09-03

Tytuł projektu: Platforma internetowa Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1128596

Wydatki kwalifikowalne: 961000

Dofinansowanie: 816850

Dofinansowanie UE: 694322.5

Nazwa beneficjenta: Mergers Net Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6342709549

Kod pocztowy: 40-096

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-24-109/11-04 UniPanel – budowa platformy e-usługowej do obsługi wielopoziomowych procesów biznesowych. integrującej funkcjonalność obszarów Business Intelligence. CRM. CMS oraz e-Commerce w jeden system.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-109/11-04

Tytuł projektu: UniPanel – budowa platformy e-usługowej do obsługi wielopoziomowych procesów biznesowych. integrującej funkcjonalność obszarów Business Intelligence. CRM. CMS oraz e-Commerce w jeden system.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Będzin

Wartość ogółem: 692632

Wydatki kwalifikowalne: 692632

Dofinansowanie: 484842.4

Dofinansowanie UE: 412116.04

Nazwa beneficjenta: Proffnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6292446963

Kod pocztowy: 42-523

Miejscowość: Dabrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-20-148/09-03 Stworzenie internetowego serwisu do automatycznego zamieszczania ogłoszeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-20-148/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu do automatycznego zamieszczania ogłoszeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 160805

Wydatki kwalifikowalne: 159965

Dofinansowanie: 135970.25

Dofinansowanie UE: 115574.71

Nazwa beneficjenta: BeeCee Julia Gawryluk

NIP beneficjenta: 9661378272

Kod pocztowy: 15-068

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.08.01.00-24-282/09-00 Stworzenie innowacyjnej. zautomatyzowanej e-usługi służącej do archiwizacji historii przebytych chorób i przebiegu leczenia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-282/09-00

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej. zautomatyzowanej e-usługi służącej do archiwizacji historii przebytych chorób i przebiegu leczenia.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 990300

Wydatki kwalifikowalne: 990300

Dofinansowanie: 834624.84

Dofinansowanie UE: 709431.11

Nazwa beneficjenta: „TECHNISOFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6342718666

Kod pocztowy: 40-951

Miejscowość: Katowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012wzory na mature z chemii, co się robi z pszenicy, ricardo, wydział matematyczno przyrodniczy urz, shinrin yoku, praca chemik, kusztelak, dopisz do każdego określenia nazwę odpowiedniej warstwy lasu, kursy euro archiwum, operatorzy, system pracy z kadrą, praca księgowość, big data pw, krzywik jak używać, sąd najwyższy warszawa, ip szukaj, modele wzrostu gospodarczego makroekonomia, co to jest podatek, najważniejsze informacje tygodnia…