Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-132/13-04 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę zaawansowanego wsparcia usługodawców i usługobiorców w wyborze i zarządzaniu pakietem szkoleń

POIG.08.01.00-14-132/13-04 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę zaawansowanego wsparcia usługodawców i usługobiorców w wyborze i zarządzaniu pakietem szkoleń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-132/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę zaawansowanego wsparcia usługodawców i usługobiorców w wyborze i zarządzaniu pakietem szkoleń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698700

Wydatki kwalifikowalne: 695100

Dofinansowanie: 486570

Dofinansowanie UE: 413584.5

Nazwa beneficjenta: SPRAGNIENI WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9522122913

Kod pocztowy: 04-774

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-10-208/09-01 Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-208/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 559300

Wydatki kwalifikowalne: 559300

Dofinansowanie: 475405

Dofinansowanie UE: 404094.25

Nazwa beneficjenta: Academio sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7292675316

Kod pocztowy: 91-036

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.05.02-00-523/13-00 Promocja produktów Lubella Sp. z o. o. Spółka komandytowa w Kazachstanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-523/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów Lubella Sp. z o. o. Spółka komandytowa w Kazachstanie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 810570

Wydatki kwalifikowalne: 659000

Dofinansowanie: 494250

Dofinansowanie UE: 420112.5

Nazwa beneficjenta: LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7120150734

Kod pocztowy: 20-469

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/7/2014


POIG.08.01.00-12-287/09-07 Symulator Energetyczny Budynków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-287/09-07

Tytuł projektu: Symulator Energetyczny Budynków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 497200

Wydatki kwalifikowalne: 497200

Dofinansowanie: 385678.04

Dofinansowanie UE: 327826.33

Nazwa beneficjenta: Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7343403735

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.05.02-00-523/13-00 Promocja produktów Lubella Sp. z o. o. Spółka komandytowa w Kazachstanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-523/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów Lubella Sp. z o. o. Spółka komandytowa w Kazachstanie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 810570

Wydatki kwalifikowalne: 659000

Dofinansowanie: 494250

Dofinansowanie UE: 420112.5

Nazwa beneficjenta: LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7120150734

Kod pocztowy: 20-469

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/7/2014


POIG.08.01.00-10-175/13-04 Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-175/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 303805

Wydatki kwalifikowalne: 303805

Dofinansowanie: 212663.5

Dofinansowanie UE: 180763.98

Nazwa beneficjenta: INCOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252063966

Kod pocztowy: 90-437

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-12-321/09-07 Internetowa e-usługa GRID

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-321/09-07

Tytuł projektu: Internetowa e-usługa GRID

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1059000

Wydatki kwalifikowalne: 997400

Dofinansowanie: 830933.94

Dofinansowanie UE: 706293.85

Nazwa beneficjenta: GRID Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751416158

Kod pocztowy: 31-503

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012częstochowa jakie województwo, zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie pierścionek pdf, kompetencje managera, karaczany przykładowe gatunki, półfabrykat hutniczy w postaci bloku ze stali, 9 marca, podanie o uznanie dorobku pwr, czwórka, liczby powyżej miliona, intendent kurs, metodologia badań pdf, elementy biznesplanu, iv kongres dydaktyki polonistycznej, teoria sokola, czego dotyczą przepisy prawa pracy, ryc skrót, madziar, ghp gmp wzór…