Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.06.05.02-00-047/11-00 Udział w imprezie wystawowej Węgiel Rosji i Górnictwo 2011

POIG.06.05.02-00-047/11-00 Udział w imprezie wystawowej Węgiel Rosji i Górnictwo 2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-047/11-00

Tytuł projektu: Udział w imprezie wystawowej Węgiel Rosji i Górnictwo 2011

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 64243.61

Wydatki kwalifikowalne: 39089.26

Dofinansowanie: 19544.63

Dofinansowanie UE: 16612.93

Nazwa beneficjenta: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP beneficjenta: 6340125399

Kod pocztowy: 40-189

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 7/10/2011


POIG.06.05.02-00-019/10-00 Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-019/10-00

Tytuł projektu: Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7250.67

Wydatki kwalifikowalne: 5910.37

Dofinansowanie: 2955.18

Dofinansowanie UE: 2511.9

Nazwa beneficjenta: ALEX Stolarstwo Meblowe Zenon Aleksandrowicz

NIP beneficjenta: 5781002449

Kod pocztowy: 82-310

Miejscowość: Gronowo Górne.Elbląg 2

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/18/2010

Data zakończenia realizacji: 11/19/2010


POIG.06.02.02-00-090/11-01 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-090/11-01

Tytuł projektu: Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Gmina: Dębno

Wartość ogółem: 277225

Wydatki kwalifikowalne: 277225

Dofinansowanie: 235641.25

Dofinansowanie UE: 235641.25

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębno

NIP beneficjenta: 5971627649

Kod pocztowy: 74-400

Miejscowość: Dębno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat myśliborski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.06.01.00-30-145/12-05 Wdrożenie strategii eksportowej w firmie ALFAPANEL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-145/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie ALFAPANEL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat śremski

Gmina: Śrem

Wartość ogółem: 371362.8

Wydatki kwalifikowalne: 371362.8

Dofinansowanie: 189431.4

Dofinansowanie UE: 161016.69

Nazwa beneficjenta: ALFAPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7851779926

Kod pocztowy: 63-100

Miejscowość: ŚREM

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat śremski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2013

Data zakończenia realizacji: 5/19/2015


POIG.06.05.02-00-032/13-03 Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa BELISO-wypromowanie produktów kosmetycznych za granicą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-032/13-03

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa BELISO-wypromowanie produktów kosmetycznych za granicą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 873546

Wydatki kwalifikowalne: 710200

Dofinansowanie: 532650

Dofinansowanie UE: 452752.5

Nazwa beneficjenta: „BELISO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9521873020

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/8/2013

Data zakończenia realizacji: 4/11/2015


POIG.06.05.02-00-041/12-01 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację działan promocyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-041/12-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez realizację działan promocyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 675310.73

Wydatki kwalifikowalne: 550931

Dofinansowanie: 413198.25

Dofinansowanie UE: 351218.51

Nazwa beneficjenta: ” P and V ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5321559357

Kod pocztowy: 03-550

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/13/2012

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


POIG.06.01.00-30-145/12-05 Wdrożenie strategii eksportowej w firmie ALFAPANEL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-145/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie ALFAPANEL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat śremski

Gmina: Śrem

Wartość ogółem: 371362.8

Wydatki kwalifikowalne: 371362.8

Dofinansowanie: 189431.4

Dofinansowanie UE: 161016.69

Nazwa beneficjenta: ALFAPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7851779926

Kod pocztowy: 63-100

Miejscowość: ŚREM

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat śremski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2013

Data zakończenia realizacji: 5/19/2015


POIG.06.05.02-00-029/12-02 Wzrost konkurencyjności spółki KPPU Unibud poprzez udział w imprezach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-029/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności spółki KPPU Unibud poprzez udział w imprezach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1494260.69

Wydatki kwalifikowalne: 1326699.85

Dofinansowanie: 703150.92

Dofinansowanie UE: 597678.28

Nazwa beneficjenta: KOŚCIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE UNIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ

NIP beneficjenta: 5910004463

Kod pocztowy: 83-423

Miejscowość: Wielki Klincz

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015model stałej dywidendy, tematy zajęć gimnastyki korekcyjnej, pod kątem, spin out, msr 16 pdf, pestki moreli forum, karolina, łotewska, oznaczenia adr w ruchu drogowym, usos po, jedynka i 48 zer, częste zmiany pracy, pewnym współrzędnym na osi liczbowej przypisano litery uzupełnij tabelę, spis treści w power point, rejestracja fg, gus formularze 2019, okres wypowiedzenia po angielsku, rysunek brwi nitka, płyn celomatyczny, bartniki, aula janowskiego uwm…