Małopolskie,  Powiat wielicki,  Wieliczka

POIG.06.04.00-00-010/10-06 Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

POIG.06.04.00-00-010/10-06 Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-010/10-06

Tytuł projektu: Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 55929055.16

Wydatki kwalifikowalne: 37499736.96

Dofinansowanie: 21296100.58

Dofinansowanie UE: 18101685.49

Nazwa beneficjenta: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

NIP beneficjenta: 6830003427

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Wieliczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/23/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.06.01.00-30-004/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Business Media Software Solutions Sp. z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-004/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Business Media Software Solutions Sp. z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Business Media Software Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7773148234

Kod pocztowy: 62-020

Miejscowość: Garby

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-30-139/12-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Budrem Stal

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-139/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Budrem Stal

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto

Wartość ogółem: 271166.67

Wydatki kwalifikowalne: 268666.67

Dofinansowanie: 137333.33

Dofinansowanie UE: 116733.33

Nazwa beneficjenta: „BUDREM STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6222615159

Kod pocztowy: 63-400

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.01.00-30-118/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-118/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu usług firmy Sollus.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: SOLLUS Jacek Lisewski

NIP beneficjenta: 7791990013

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Lusówko

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.02.02-00-039/12-02 Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-039/12-02

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Gmina: M. Koszalin

Wartość ogółem: 208792.5

Wydatki kwalifikowalne: 208792.5

Dofinansowanie: 177473.62

Dofinansowanie UE: 177473.62

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Koszalin

NIP beneficjenta: 6692385366

Kod pocztowy: 75-007

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/7/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015lodowiec 2014, tomasz roszkowski, znak graficzny w postaci gwiazdek, analiza swot banku, umowa dożywocia wzór, obrona licencjatu, skurcze palców, reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym, motywacyjne formy organizacji pracy, geografia polski, www.orke.pl/oceny-szkoleń ankieta ewaluacyjna, dokumenty do urlopu macierzyńskiego, ewa bugała w mini, wsb dabrowa gornicza, punkt s jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym abc…