Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.06.01.00-32-021/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BTC Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-32-021/09-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BTC Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-021/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BTC Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BTC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9552061116

Kod pocztowy: 71-001

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.06.01.00-30-129/10-00 Rozwój firmy Sudercom Władysław Suder poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-129/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Sudercom Władysław Suder poprzez opracowanie strategii eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Sudercom – Władysław Suder

NIP beneficjenta: 7792163743

Kod pocztowy: 60-348

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/20/2010


POIG.06.01.00-30-117/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MAG-EUROPE SPÓŁKA Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-117/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MAG-EUROPE SPÓŁKA Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Piła

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: MAG-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642347482

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-30-166/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Frili Project Management Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-166/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Frili Project Management Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Leszno

Gmina: M. Leszno

Wartość ogółem: 497500

Wydatki kwalifikowalne: 497500

Dofinansowanie: 373750

Dofinansowanie UE: 317687.5

Nazwa beneficjenta: Frili Project Management Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6972156885

Kod pocztowy: 64-100

Miejscowość: Leszno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński / Powiat m. Leszno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2015

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.06.01.00-30-467/11-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „PROSTAF”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-467/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „PROSTAF”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 402671.6

Wydatki kwalifikowalne: 402671.6

Dofinansowanie: 199966.71

Dofinansowanie UE: 169971.7

Nazwa beneficjenta: „PROSTAF” Aleksander Łańczak. Marek Trzaskowski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7811558277

Kod pocztowy: 60-476

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.01.00-30-112/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Exportu na rynki zagraniczne dla firmy WINKIEL sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-112/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Exportu na rynki zagraniczne dla firmy WINKIEL sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Buk

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: WINKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7791561909

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Niepruszewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010praca w lukowie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, babbie badania społeczne w praktyce chomikuj, karolina kaczorowska modeling, wsns.edu, jatomi lublin harmonogram, umowa podwykonawstwo, grzegorz bieniek, kod komputerowy, wstęp pracy licencjackiej przykład chomikuj, parf, chimeryczny, marketing w gastronomii pdf, rygor egzekucji, sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych, start 1, people sp z oo, trasa dojazdu, ogród botaniczny godziny otwarcia, standard opieki okołoporodowej, protokół zniszczenia towaru excel…