Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.06.01.00-30-070/13-06 Rozwój firmy RAIS-TOOLS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

POIG.06.01.00-30-070/13-06 Rozwój firmy RAIS-TOOLS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-070/13-06

Tytuł projektu: Rozwój firmy RAIS-TOOLS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 511861.86

Wydatki kwalifikowalne: 511861.86

Dofinansowanie: 384346.2

Dofinansowanie UE: 326694.27

Nazwa beneficjenta: RAIS-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9721244004

Kod pocztowy: 61-619

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-30-053/09-03 Rozszerzenie sprzedaży eksportowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-053/09-03

Tytuł projektu: Rozszerzenie sprzedaży eksportowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem sp z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EXTREM EX3M Sp. z o. o. Sp. K.A.

NIP beneficjenta: 7781172307

Kod pocztowy: 62-080

Miejscowość: Tarnowo Podgórne

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/10/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-30-050/09-02 Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przez Ethifarm sp. Z o.o

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-050/09-02

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przez Ethifarm sp. Z o.o

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Ethifarm sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7792117045

Kod pocztowy: 60-175

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-30-017/12-05 Rozwój przedsiębiorstwa BIZUU poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-017/12-05

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa BIZUU poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 351818.2

Wydatki kwalifikowalne: 351818.2

Dofinansowanie: 175909.1

Dofinansowanie UE: 149522.73

Nazwa beneficjenta: BLANKA JORDAN BIZUU

NIP beneficjenta: 7792265165

Kod pocztowy: 60-302

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014pup starogard, kryształki soli, dominika maison, niepełnosprawność intelektualna definicja, firms, edward, pion studio, analiza zatrudnienia, programy do prezentacji, składniki siły asymilacyjnej, ruchy, kielce biznes, 1mln, szwecja pkb, jade zabiorę…