Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.06.01.00-22-047/09-01 Wejście firmy VBW Engineering Sp z o.o. z Gdyni na nowe rynki europejskie.

POIG.06.01.00-22-047/09-01 Wejście firmy VBW Engineering Sp z o.o. z Gdyni na nowe rynki europejskie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-047/09-01

Tytuł projektu: Wejście firmy VBW Engineering Sp z o.o. z Gdyni na nowe rynki europejskie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 14000

Wydatki kwalifikowalne: 14000

Dofinansowanie: 9800

Dofinansowanie UE: 8330

Nazwa beneficjenta: VBW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7251740637

Kod pocztowy: 81-571

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010


POIG.06.01.00-18-025/10-00 Plan rozwoju eksportu dla firmy Kawex Wojciech Kruk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-025/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy Kawex Wojciech Kruk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Leżajsk – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Kawex Wojciech Kruk

NIP beneficjenta: 8161416767

Kod pocztowy: 37-300

Miejscowość: Leżajsk

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-22-014/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji firmy Bowil Biotech na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-014/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji firmy Bowil Biotech na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Władysławowo

Wartość ogółem: 504826.99

Wydatki kwalifikowalne: 504826.99

Dofinansowanie: 375011.24

Dofinansowanie UE: 318759.55

Nazwa beneficjenta: BOWIL BIOTECH”” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5871642342

Kod pocztowy: 84-120

Miejscowość: Władysławowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.06.01.00-22-008/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla P.P.H.U. Polipack Sp.J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-008/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla P.P.H.U. Polipack Sp.J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO – USŁUGOWE POLIPACK SPÓŁKA JAWNA IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOMETZ

NIP beneficjenta: 5880000407

Kod pocztowy: 84-241

Miejscowość: Gościcino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/15/2010

Data zakończenia realizacji: 11/14/2010


POIG.06.01.00-14-193/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy „A.B. BERREN-HANDLOWY” Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-193/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy „A.B. BERREN-HANDLOWY” Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: „A.B. BERREN-HANDLOWY” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5342129900

Kod pocztowy: 05-816

Miejscowość: Reguły

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-22-023/09-02 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-023/09-02

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Kolbudy

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: INWESTPOL-CONSULTING Poland Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 6040112406

Kod pocztowy: 83-050

Miejscowość: Kolbudy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-18-014/09-01 Rozwój rynku eksportowego firmy GLASMARK poprzez zwiększenie ilości i wartości eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-014/09-01

Tytuł projektu: Rozwój rynku eksportowego firmy GLASMARK poprzez zwiększenie ilości i wartości eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 12200

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: GLASMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6842330209

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/18/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009parp akademia, wrzeciono kariokinetyczne, szkice inspiracje, zarządzanie projektami krok po kroku, pomysł, przepis, program … i co dalej?, efektywność przedsiębiorstwa, taj toruń, anna butrym, nszz sw, definicja mikroprzedsiębiorcy, bilans otwarcia, artlantis wizualizacje, nowe dotacje dla firm, biotechnologia, marsz narodowców, kodyfikacja, urządzenie wielofunkcyjne do 300 zł 2018, normy moralne krzyżówka, zacieranie rąk gif, 2 etap, bip gov pl praca, startupy co to…