Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-018/12-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo REH4MAT

POIG.06.01.00-18-018/12-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo REH4MAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-018/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez przedsiębiorstwo REH4MAT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 322015.52

Wydatki kwalifikowalne: 322015.52

Dofinansowanie: 164667.76

Dofinansowanie UE: 139967.59

Nazwa beneficjenta: Wroński Sławomir REH4MAT

NIP beneficjenta: 8131804393

Kod pocztowy: 35-321

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-18-014/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu P.P.U.H. „BISS” Barbara Skowrońska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-014/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu P.P.U.H. „BISS” Barbara Skowrońska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Kolbuszowa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BISS Barbara Skowrońska

NIP beneficjenta: 8140004976

Kod pocztowy: 36-100

Miejscowość: Kolbuszowa Dolna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2010


POIG.06.01.00-18-018/10-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Janar – Jan Rędziniak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-018/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Janar – Jan Rędziniak

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Janar – Jan Rędziniak

NIP beneficjenta: 8190000934

Kod pocztowy: 35-105

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-16-023/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy OFAMA Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-023/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy OFAMA Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 500000

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 375000

Dofinansowanie UE: 318750

Nazwa beneficjenta: „OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

NIP beneficjenta: 7542746521

Kod pocztowy: 45-864

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-451/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graving Partners w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-451/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graving Partners w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Graving Partners Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213573159

Kod pocztowy: 02-521

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011dzień roboczy definicja, parp logowanie, wydział inżynierii lądowej pk, trasa autobusu 116 warszawa mapa, związek partnerski, szkolenia pdr, socjalizm utopijny, szybas łomża, wirtualny dziekanat humanitas, rzeczywiście, jak wypełnić rp-7 przykład, jakie województwo, diamentowy grant 2018, umcs studia podyplomowe, film nad morzem, dotacje unijne na rozwój firmy, wywieranie wrażenia na innych, valli, przepisy bhp 2018…