Mielec,  Podkarpackie,  Powiat mielecki

POIG.06.01.00-18-017/12-04 wdrożenie planu rozwoju eksportu przez ADFORM S.A.

POIG.06.01.00-18-017/12-04 wdrożenie planu rozwoju eksportu przez ADFORM S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-017/12-04

Tytuł projektu: wdrożenie planu rozwoju eksportu przez ADFORM S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 273846

Wydatki kwalifikowalne: 273846

Dofinansowanie: 136923

Dofinansowanie UE: 116384.55

Nazwa beneficjenta: ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 8171973707

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.06.01.00-14-412/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-412/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 432500

Wydatki kwalifikowalne: 432500

Dofinansowanie: 325000

Dofinansowanie UE: 276250

Nazwa beneficjenta: Telda Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222999113

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015pkobp.pl/zmiany 2018, pożyczka 5 tysięcy tarcza wniosek, plac żelaznej bramy, teoria zera film, muzyka 2018, kamieniecki, znaki zakazu 2018, postępowanie habilitacyjne recenzje, wzór delegacji służbowej, nazwiska na e, badanie zdolności określania źródła dźwięku wpisz w tabeli wyniki obserwacji, logowanie poczta wp, wymień nazwy pięciu producentów mebli w polsce, znak ekologi…