Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-017/10-00 Plan Rozwoju Eksportu szansa dla BH Res na ekspansje na nowe rynki zbytu.

POIG.06.01.00-18-017/10-00 Plan Rozwoju Eksportu szansa dla BH Res na ekspansje na nowe rynki zbytu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-017/10-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansa dla BH Res na ekspansje na nowe rynki zbytu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BH-Res Medrek i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8132909237

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.06.01.00-18-010/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiostwa Zakłady Automatyki POLNA S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-010/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiostwa Zakłady Automatyki POLNA S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Przemyśl

Wartość ogółem: 12400

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: Zakłady Automatyki POLNA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7950200705

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/30/2011

Data zakończenia realizacji: 11/29/2011nieumyślne spowodowanie śmierci przykłady, patent, wesolych swiat, budowa układu immunologicznego, tendencje, podział zasobów, studio produkcyjne, skalowalność biznesu, ustawa o prawach konsumenta zwrot towaru, staże unijne rzeszów 2018, motyw femme fatale w literaturze, zagraj, tajlandia informacje praktyczne, facylitacja społeczna…