Nagawczyna,  Podkarpackie,  Powiat dębicki

POIG.06.01.00-18-012/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu jako element strategii rozwoju dla Olimp Laboratories.

POIG.06.01.00-18-012/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu jako element strategii rozwoju dla Olimp Laboratories.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-012/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu jako element strategii rozwoju dla Olimp Laboratories.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8722076235

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Nagawczyna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/10/2010

Data zakończenia realizacji: 9/9/2010


POIG.06.01.00-16-016/11-00 Rozwój usług eksportowych Wirtualne Biuro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-016/11-00

Tytuł projektu: Rozwój usług eksportowych Wirtualne Biuro

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JAROSŁAW ŻURAKOWSKI

NIP beneficjenta: 7541024990

Kod pocztowy: 45-720

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-14-308/13-06 Rozwój Funiversity na nowym rynku poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-308/13-06

Tytuł projektu: Rozwój Funiversity na nowym rynku poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 228222.25

Wydatki kwalifikowalne: 228222.25

Dofinansowanie: 171143.86

Dofinansowanie UE: 145472.28

Nazwa beneficjenta: Funiversity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010336082

Kod pocztowy: 02-923

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.06.01.00-14-233/11-00 Strategia rozwoju działalności eksportowej Magwent Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-233/11-00

Tytuł projektu: Strategia rozwoju działalności eksportowej Magwent Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Gmina: Zduńska Wola – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Magwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010034694

Kod pocztowy: 02-423

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011wyzsza szkola biznesu, uś szkolenie bhp, paulina sykut jezyna, 335 kpk, zarząd sukcesyjny, art 30g ustawy o podatku dochodowym, metoda węzłowa, wasza wysokość filmweb, znamiona smierci, marketing w internecie pdf, opracowanie graficzne, amor, tvp info pl na żywo, litwiński, slg…