Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-011/12-07 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę P.P.U.H BRYK

POIG.06.01.00-18-011/12-07 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę P.P.U.H BRYK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-011/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę P.P.U.H BRYK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 260978.12

Wydatki kwalifikowalne: 260978.12

Dofinansowanie: 134239.06

Dofinansowanie UE: 114103.2

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H. „”BRYK”” Witold Bryk

NIP beneficjenta: 9211620945

Kod pocztowy: 35-215

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.06.01.00-14-315/10-01 Opracowanie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy Solar-Energy SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-315/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy Solar-Energy SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „SOLAR-ENERGY” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5213537270

Kod pocztowy: 00-193

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2011

Data zakończenia realizacji: 6/1/2011


POIG.06.01.00-14-393/10-01 Wzrost kokurencyjności firmy Medi-System poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-393/10-01

Tytuł projektu: Wzrost kokurencyjności firmy Medi-System poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MEDI-System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252208317

Kod pocztowy: 00-024

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 5/16/2011


POIG.06.01.00-14-264/13-02 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Constant Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-264/13-02

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Constant Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 537500

Wydatki kwalifikowalne: 537500

Dofinansowanie: 403750

Dofinansowanie UE: 343187.5

Nazwa beneficjenta: Constant Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252554166

Kod pocztowy: 20-023

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-241/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez przedsiębiorstwo FANO Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-241/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez przedsiębiorstwo FANO Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 445029.24

Wydatki kwalifikowalne: 428198.24

Dofinansowanie: 321148.68

Dofinansowanie UE: 272976.37

Nazwa beneficjenta: FANO”” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015próbna matura z chemii 2019, przykładowy wniosek o stwierdzenie nadpłaty, rachunek zyskow i strat, pokwitowanie, jak napisać email po angielsku, schizofrenia youtube, the knick obsada, wykaz meczy 2018, zadania maturalne, norwegowie w polsce, rubacha metodologia, sekom, wzór zobowiązania oddania pieniędzy, umowa o świadczenie usług marketingowych, efekt zachęty, office 365 teams, jorge brazylijski pisarz, procesy oczyszczania wody, 2019 tygodnie…