Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów / Powiat rzeszowski,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-011/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy E-biznes Podkarpacie

POIG.06.01.00-18-011/10-00 Plan Rozwoju Eksportu dla firmy E-biznes Podkarpacie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-011/10-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla firmy E-biznes Podkarpacie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: E-Biznes Podkarpacie Stanisław Wilk

NIP beneficjenta: 8151049706

Kod pocztowy: 35-232

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów / Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-16-016/13-03 Wdrożenie Planu Rozowoju Eksportu w firmie SVD GROUP SPÓŁKA Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-016/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozowoju Eksportu w firmie SVD GROUP SPÓŁKA Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 398543.53

Wydatki kwalifikowalne: 398543.53

Dofinansowanie: 299320.14

Dofinansowanie UE: 254422.11

Nazwa beneficjenta: SVD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7543072970

Kod pocztowy: 45-040

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-18-006/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Fabryki Armatur JAFAR S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-006/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Fabryki Armatur JAFAR S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Fabryka Armatur JAFAR S.A.

NIP beneficjenta: 6850010620

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010patent, wydział ekonomiczny, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2019, praktyki efs, ogród saski lublin, jak odzyskać smak, pierwiastek 3 stopnia z 7, aneta syta, srednia pensja na ukrainie, poziom bezrobocia w polsce województwa, umcs organizacja roku, moodle wneiz, terapia wisceralna kurs, obszary, niezależnapl, ludzie nauki, matura 2016 biologia rozszerzona, projekty multimedialne, turystyka wypoczynkowa definicja, literatura ekonomiczna…