Podkarpackie,  Powiat mielecki,  Złotniki

POIG.06.01.00-18-010/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Firmy Wielobrażowej „Dąbrowski” Jacek Dąbrowski

POIG.06.01.00-18-010/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Firmy Wielobrażowej „Dąbrowski” Jacek Dąbrowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-010/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Firmy Wielobrażowej „Dąbrowski” Jacek Dąbrowski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Gawłuszowice

Wartość ogółem: 297519

Wydatki kwalifikowalne: 297519

Dofinansowanie: 223764.25

Dofinansowanie UE: 190199.61

Nazwa beneficjenta: HEATAX Jacek Dąbrowski

NIP beneficjenta: 8171173094

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Złotniki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2015

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-228/12-03 Rozpoczęcie eksportu przez firmę Kentoo sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-228/12-03

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu przez firmę Kentoo sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: KENTOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010341108

Kod pocztowy: 02-591

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-16-010/10-00 Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-010/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Brzeg

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński

NIP beneficjenta: 7471730581

Kod pocztowy: 49-300

Miejscowość: Brzeg

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-16-018/09-00 Rozwój spółki poprzez uruchomienie eksportu w zakresie suplementów diety

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-018/09-00

Tytuł projektu: Rozwój spółki poprzez uruchomienie eksportu w zakresie suplementów diety

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Głubczyce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7481419778

Kod pocztowy: 48-100

Miejscowość: Głubczyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010axon system kraków, nagel polska sp z oo, ochrona danych osobowych szkolenie, służy do chwytania koni, profile glebowe, w 1980 roku łączna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zobowiązanie pieniężne, azulejos wymowa, zapas zabezpieczający, umcs usos, krotszy, mapa europy test, ogród przed domem inspiracje, wynalazek biotechnologiczny…