Podkarpackie,  Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski,  Przemyśl

POIG.06.01.00-18-010/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiostwa Zakłady Automatyki POLNA S.A.

POIG.06.01.00-18-010/11-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiostwa Zakłady Automatyki POLNA S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-010/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiostwa Zakłady Automatyki POLNA S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Przemyśl

Wartość ogółem: 12400

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: Zakłady Automatyki POLNA Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7950200705

Kod pocztowy: 37-700

Miejscowość: Przemyśl

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Przemyśl / Powiat przemyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/30/2011

Data zakończenia realizacji: 11/29/2011


POIG.06.01.00-14-655/11-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Prego SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-655/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Prego SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 312000

Wydatki kwalifikowalne: 312000

Dofinansowanie: 156000

Dofinansowanie UE: 132600

Nazwa beneficjenta: Prego Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213469114

Kod pocztowy: 02-611

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-18-003/12-01 Wdrożenie strategii eksportowej firmy Union Parts Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-003/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej firmy Union Parts Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Żyraków

Wartość ogółem: 397415

Wydatki kwalifikowalne: 397415

Dofinansowanie: 198707.5

Dofinansowanie UE: 168901.37

Nazwa beneficjenta: UNION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8722255179

Kod pocztowy: 39-203

Miejscowość: Bobrowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014zus dla studenta, mapa rzek polski do wydruku, ms office online, które wyrazy ciągu an są równe zeru, matura biologia 2012 odpowiedzi, kurs kpp materiały, 4 października, mikołaja kopernika, drukarka do domu 2020, dygresja uwaga krzyżówka, analiza wskaźnikowa banku, prawo do urlopu, przestępstwo w kosmosie, supermercy, elwertowski, marsz niepodleglosci warszawa…