Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-009/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMOST CONSULTING T.SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA

POIG.06.01.00-18-009/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMOST CONSULTING T.SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-009/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie PROMOST CONSULTING T.SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 450800

Wydatki kwalifikowalne: 450800

Dofinansowanie: 338725

Dofinansowanie UE: 287916.25

Nazwa beneficjenta: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k.

NIP beneficjenta: 8133643020

Kod pocztowy: 35-307

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-16-016/11-00 Rozwój usług eksportowych Wirtualne Biuro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-016/11-00

Tytuł projektu: Rozwój usług eksportowych Wirtualne Biuro

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JAROSŁAW ŻURAKOWSKI

NIP beneficjenta: 7541024990

Kod pocztowy: 45-720

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-16-024/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wzrostu konkurencyjności firmy BAMAR-POL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-024/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wzrostu konkurencyjności firmy BAMAR-POL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łubniany

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „BAMAR -POL” D. Błacha Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7540403981

Kod pocztowy: 45-587

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/8/2010

Data zakończenia realizacji: 5/2/2011


POIG.06.01.00-16-022/13-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie 12M

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-022/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie 12M

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 401369

Wydatki kwalifikowalne: 401369

Dofinansowanie: 301651.75

Dofinansowanie UE: 256403.98

Nazwa beneficjenta: 12M ALICJA WĄSOWSKA

NIP beneficjenta: 7541913690

Kod pocztowy: 45-282

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2013

Data zakończenia realizacji: 11/14/2015


POIG.06.01.00-14-183/11-00 Rozwój działalności eksportowej firmy Frezpol poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-183/11-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Frezpol poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Frezpol Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8212143458

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/14/2011

Data zakończenia realizacji: 12/14/2011


POIG.06.01.00-14-461/13-04 Eksport polskiej myśli technicznej – Stropy Fałdowe ISB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-461/13-04

Tytuł projektu: Eksport polskiej myśli technicznej – Stropy Fałdowe ISB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Milanówek

Wartość ogółem: 382632.24

Wydatki kwalifikowalne: 381252.35

Dofinansowanie: 285939.26

Dofinansowanie UE: 243048.37

Nazwa beneficjenta: Innowacyjne Systemy Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5291688008

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-610/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy DREWEX Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-610/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy DREWEX Spółka Jawna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Radzymin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „DREWEX” SPÓŁKA JAWNA. ADAM. CZESŁAW I PIOTR CHOJNOWSCY

NIP beneficjenta: 1250628763

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Cegielnia

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012bs ciechanowiec, kobiety ktore kochaja za bardzo pdf, powrot xandera cage, szkolenie groomerskie, prawo zwrotu towaru, www.mf.gov.pl deklaracje, firmy rodzinne, polonez 2020, organizacji, prca gov pl, na wykresie przedstawiono, metodologi, symulator wszechświata, gif.gov.pl, ania olszewska instagram, umowa podwykonawstwo, ile procent z matury na stomatologie, pociąg składający się z lokomotywy i 13 jednakowych wagonów ma 328 m długości…