Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-009/12-02 wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

POIG.06.01.00-18-009/12-02 wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-009/12-02

Tytuł projektu: wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 399570

Wydatki kwalifikowalne: 399570

Dofinansowanie: 199785

Dofinansowanie UE: 169817.25

Nazwa beneficjenta: Good Photo sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5170343345

Kod pocztowy: 35-074

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-14-470/13-01 Wdrożenie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Mazury.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-470/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie opracowanego Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Mazury.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 522500

Wydatki kwalifikowalne: 522500

Dofinansowanie: 392500

Dofinansowanie UE: 333625

Nazwa beneficjenta: WWW.MAZURY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8491585651

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.01.00-14-262/13-01 MEDQUEST.EU – usługi turystyki medycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-262/13-01

Tytuł projektu: MEDQUEST.EU – usługi turystyki medycznej przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 446698

Wydatki kwalifikowalne: 446698

Dofinansowanie: 335648.5

Dofinansowanie UE: 285301.22

Nazwa beneficjenta: POINT-OF-CARE GRAŻYNA POLKOWSKA

NIP beneficjenta: 5222927303

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015angielski kurs, wydział humanistyczny, dodatkowymi, policjantki i policjanci 483, rób to do czego jesteś stworzony pdf, badanych, dr joanna gruba, pierwsza pomoc scenki, wiedza o krajach niemieckojęzycznych pdf, warstwa spoleczna, funkcji synonim, orłowski, praca objętościowa, wytyczne resuscytacji 2015 pdf, zgłoszenie śmierci do zus…