Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.06.01.00-18-008/09-04 Eksport szansa na rozwój e-usługi kontrolingowej Fineus

POIG.06.01.00-18-008/09-04 Eksport szansa na rozwój e-usługi kontrolingowej Fineus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-008/09-04

Tytuł projektu: Eksport szansa na rozwój e-usługi kontrolingowej Fineus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Talento Consulting Przewrocki Spółka jawna

NIP beneficjenta: 8133562787

Kod pocztowy: 35-605

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIG.06.01.00-16-009/11-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Licon International

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-009/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa Licon International

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chrząstowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Tomasz Repczyński LICON INTERNATIONAL

NIP beneficjenta: 6911563260

Kod pocztowy: 45-263

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-255/11-01 Rozwój eksportu usług doradztwa i zarządzania startupami technologicznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-255/11-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu usług doradztwa i zarządzania startupami technologicznymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12430

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: HARDGAMMA VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252510140

Kod pocztowy: 00-681

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012gurba, uniwersytetu swps, youtubehttps://www.onet.pl, dobre-systemy.pl, hepatotoksyczność, paweł musiałowski, dni robocze lipiec 2019, 7 metrów pod ziemią, państwa historyczne, plan kariery zawodowej wzór, podział aktywów i pasywów, 144 pzp, dni wolne okolicznościowe, średnie kursy walut archiwum…