Lubenia,  Podkarpackie,  Powiat rzeszowski

POIG.06.01.00-18-007/10-02 Plan rozwoju eksportu dla firmy „BOMEX” Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-18-007/10-02 Plan rozwoju eksportu dla firmy „BOMEX” Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-007/10-02

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy „BOMEX” Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Lubenia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „BOMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8133185132

Kod pocztowy: 36-042

Miejscowość: Lubenia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-14-083/11-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-083/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 372000

Wydatki kwalifikowalne: 372000

Dofinansowanie: 186000

Dofinansowanie UE: 158100

Nazwa beneficjenta: GORT S.A.

NIP beneficjenta: 9511969273

Kod pocztowy: 00-382

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013wzór pozwu o odszkodowanie za utracone korzyści, edumaster szkolenia, link ang, iliada homera, me siatkarek 2019 wikipedia, niewywiązanie się z umowy wzór pisma, kurs euro 2012, leader school wieliczka, znak wodny powerpoint, igrzyska olimpijskie zimowe, ukraina liczba ludności 2020, klient interrisk edu plus online, sweet decor szkolenia, kłopotliwe trudne położenie krzyżówka, duże przedsiębiorstwo, stylizowana głowa ludzka jako motyw dekoracyjny, sybaryta, szukam księgowej wrocław, demokracja nie jest ustrojem idealnym ale jest najlepszym jaki dotychczas istnieje, język architektury, starosta leszczyński, ka frycz, pwc poznan, cło ukraina, anioły jim rezygnacja…