Podkarpackie,  Powiat rzeszowski,  Rudna Mała

POIG.06.01.00-18-003/09-00 Pora na Francję. czyli kolejny kierunek rozwoju eksportu firmy Dremex sp. z o.o. – krok pierwszy przygotowanie Planu.

POIG.06.01.00-18-003/09-00 Pora na Francję. czyli kolejny kierunek rozwoju eksportu firmy Dremex sp. z o.o. – krok pierwszy przygotowanie Planu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-003/09-00

Tytuł projektu: Pora na Francję. czyli kolejny kierunek rozwoju eksportu firmy Dremex sp. z o.o. – krok pierwszy przygotowanie Planu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 15200

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5170018639

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: RUDNA MAŁA

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009


POIG.06.01.00-16-005/09-02 Ekspansja na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-005/09-02

Tytuł projektu: Ekspansja na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łubniany

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Stegu Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 9910076849

Kod pocztowy: 46-025

Miejscowość: Jełowa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/30/2010


POIG.06.01.00-14-645/11-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Dakoma Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-645/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Dakoma Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Wiązowna

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „DAKOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5261199954

Kod pocztowy: 05-462

Miejscowość: Żanęcin-Rudka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-14-228/12-03 Rozpoczęcie eksportu przez firmę Kentoo sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-228/12-03

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu przez firmę Kentoo sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 412500

Wydatki kwalifikowalne: 412500

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: KENTOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010341108

Kod pocztowy: 02-591

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/3/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015aleksandra pająk, limfopenia, pedagogika korekcyjna, porównaj obie mapy i napisz która z nich przedstawia zjawisko w dokładniejszy sposób, uokik pomoc de minimis, psd2 w polsce, studium fizjoterapii zwierząt, kara grzywny, ile odcinków ma dom z papieru, dr habilitowany, audyt finansowy uek, debata 2020, urząd ochrony konsumenta warszawa, lingualand kraków, art 385 kc…