Lisie Jamy,  Podkarpackie,  Powiat lubaczowski

POIG.06.01.00-18-001/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski

POIG.06.01.00-18-001/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-001/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy MECH-BUD Zbigniew Krygowski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MECH-BUD Zbigniew Krygowski

NIP beneficjenta: 7931009797

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lisie Jamy

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009


POIG.06.01.00-14-337/11-00 Rozwój firmy MGG Conferences sp z.o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-337/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy MGG Conferences sp z.o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: MGG CONFERENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5210120888

Kod pocztowy: 02-521

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012paragon po angielsku, rola twitter, ncg, cyberknife wieliszew, fundusze europejskie na rozwój firmy, uzp.pl, metoda dobosiewicz, instytut marki polskiej, polaków, british school iława, cele indywidualne pracownika przykłady, osobodni, zasada stałego otworu, rehabilitacja po szyciu łąkotki pdf, szczęśliwe święta, biologii, wiesz ze 1 pa odpowiada dzialaniu sily nacisku, szczecin województwo, domy 3d polska, grecja prezentacja power point…