Chrząstowice,  Opolskie,  Powiat opolski

POIG.06.01.00-16-040/10-03 Rozwój działalności eksportowej firmy CB S.A. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

POIG.06.01.00-16-040/10-03 Rozwój działalności eksportowej firmy CB S.A. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-040/10-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy CB S.A. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chrząstowice

Wartość ogółem: 481220.17

Wydatki kwalifikowalne: 394442.78

Dofinansowanie: 197221.39

Dofinansowanie UE: 167638.18

Nazwa beneficjenta: CB Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7541013532

Kod pocztowy: 46-053

Miejscowość: Chrząstowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-04-025/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FORM-PLASTIC z Ciechocinka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-025/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FORM-PLASTIC z Ciechocinka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Ciechocinek

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: FORM – PLASTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8911552990

Kod pocztowy: 87-720

Miejscowość: Ciechocinek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/1/2011wsb.gda.pl, współrzędne geograficzne tokio, nadużycia finansowe, podaj nazwy dwóch instytucji na których stronach internetowych, krzyże, imigranci w europie statystyki, baza usług rozwojowych parp, domy norweskie projekty, jednostka organizacyjna, na diagramie przedstawiono marki samochodów jakie stoją na parkingu odpowiedz na poniższe pytania, patent na wynalazek, dobrepytania prawo jazdy, blender zaokrąglanie krawędzi, burze org, ewaluacja co to jest…