Konradów,  Opolskie,  Powiat nyski

POIG.06.01.00-16-027/10-00 Rozwój firmy FURNIKA poprzez działalność eksportową.

POIG.06.01.00-16-027/10-00 Rozwój firmy FURNIKA poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-027/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy FURNIKA poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: FURNIKA KRZYSZTOF POPYK

NIP beneficjenta: 7551380568

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Konradów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-16-002/13-04 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-002/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez ”BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Olesno

Wartość ogółem: 478697.5

Wydatki kwalifikowalne: 478697.5

Dofinansowanie: 359648.13

Dofinansowanie UE: 305700.91

Nazwa beneficjenta: ”BRADAS” ADAM I JAN TYRAŁA SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5760002148

Kod pocztowy: 46-300

Miejscowość: Olesno

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2013

Data zakończenia realizacji: 7/19/2015


POIG.06.01.00-16-006/13-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w działalności firmy Energo Mechanik Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-006/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w działalności firmy Energo Mechanik Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Strzelce Opolskie

Wartość ogółem: 539876

Wydatki kwalifikowalne: 532876

Dofinansowanie: 399807

Dofinansowanie UE: 339835.95

Nazwa beneficjenta: ENERGO MECHANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7560003664

Kod pocztowy: 47-100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-16-016/13-03 Wdrożenie Planu Rozowoju Eksportu w firmie SVD GROUP SPÓŁKA Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-016/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozowoju Eksportu w firmie SVD GROUP SPÓŁKA Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 398543.53

Wydatki kwalifikowalne: 398543.53

Dofinansowanie: 299320.14

Dofinansowanie UE: 254422.11

Nazwa beneficjenta: SVD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7543072970

Kod pocztowy: 45-040

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-361/10-01 Rozwój UBM Medica Polska Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie eksportu usług na nowe rynki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-361/10-01

Tytuł projektu: Rozwój UBM Medica Polska Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie eksportu usług na nowe rynki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: UBM Medica Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260019619

Kod pocztowy: 00-095

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-16-019/10-00 Promocja marki Media Ikonos za granicą przez zwiększenie eksportu firmy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-019/10-00

Tytuł projektu: Promocja marki Media Ikonos za granicą przez zwiększenie eksportu firmy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Media Ikonos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7543000841

Kod pocztowy: 45-446

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/21/2010

Data zakończenia realizacji: 1/20/2011


POIG.06.01.00-14-375/13-06 Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ICONIC BEAUTY BRANDS (IBB)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-375/13-06

Tytuł projektu: Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę ICONIC BEAUTY BRANDS (IBB)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 519300

Wydatki kwalifikowalne: 519300

Dofinansowanie: 390100

Dofinansowanie UE: 331585

Nazwa beneficjenta: ICONIC BEAUTY BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272697064

Kod pocztowy: 00-728

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-419/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-419/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie Ferma Oldar Aleksandra Dębska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 545767.84

Wydatki kwalifikowalne: 545767.84

Dofinansowanie: 365347.47

Dofinansowanie UE: 310545.34

Nazwa beneficjenta: Ferma OLDAR Aleksandra Dębska

NIP beneficjenta: 5691250847

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Sokołów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015urząd statystyczny częstochowa, kosmetyki definicja, jerzy urbanowicz, jednolity rynek wewnętrzny, profile działalności gospodarczej, 27 kpc, aprowizacja, e-dekl, ad vitam filmweb, terapia uzależnienia i współuzależnienia, substancje utleniające przykłady, skutki wielkiego kryzysu gospodarczego, paznokcie one stroke, 1001 wynalazków które zmieniły świat, uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie kolumny właściwości kwasu azotowego 5, bardins, oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, ile zarazonych, politologia umcs, rodzaje podatków, zwroty po angielsku w pracy biurowej…