Nysa,  Opolskie,  Powiat nyski

POIG.06.01.00-16-025/10-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa 2B Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-16-025/10-00 Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa 2B Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-025/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa 2B Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: 2B Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7531545405

Kod pocztowy: 48-303

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-16-023/10-00 Realizacja planu rozwoju eksportu na rynkach Rosji. Ukrainy. USA. Kanady.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-023/10-00

Tytuł projektu: Realizacja planu rozwoju eksportu na rynkach Rosji. Ukrainy. USA. Kanady.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 341000

Wydatki kwalifikowalne: 341000

Dofinansowanie: 170500

Dofinansowanie UE: 144925

Nazwa beneficjenta: Almatur-Opole Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7540337451

Kod pocztowy: 45-058

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.06.01.00-14-240/12-05 Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-240/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy GT Future Communication sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 399754.54

Wydatki kwalifikowalne: 399754.54

Dofinansowanie: 203627.27

Dofinansowanie UE: 173083.17

Nazwa beneficjenta: GT Future Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272615333

Kod pocztowy: 00-873

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015umowa zlecenie na wykonanie usługi wzór, rcez w lubartowie, rachunkowość zarządcza pdf, rpo dolnośląskie harmonogram 2019, game development, 11.00, matura ustna, praca w jm, skutki migracji polaków, gdzie założyć konto pocztowe, mzk konin 50, pamiętniki wampirów pdf, rosja egipt skrót…