Głuchołazy,  Opolskie,  Powiat nyski

POIG.06.01.00-16-023/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia możliwości eksportowych produktów.

POIG.06.01.00-16-023/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia możliwości eksportowych produktów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-023/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu zwiększenia możliwości eksportowych produktów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Głuchołazy

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: HALOGEN LIGHT TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7551303668

Kod pocztowy: 48-340

Miejscowość: Głuchołazy

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-14-385/13-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ANDCOM sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-385/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ANDCOM sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 535500

Wydatki kwalifikowalne: 534000

Dofinansowanie: 371619.8

Dofinansowanie UE: 315876.83

Nazwa beneficjenta: ANDCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1231225343

Kod pocztowy: 05-515

Miejscowość: Zgorzała

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015sprawozdanie z zamówień publicznych 2020, uwięzione, przedstaw wielkość we wskazanej jednostce, polaków z dużej czy małej, steam rynek, technika zdartej płyty, studia podyplomowe szczecin, koronawirud polska, krótka pozycja walutowa, pomiń, osoby po hiszpańsku, karbin, ważenie karty pracy chomikuj, kraia, naspers podmioty zależne, rachunek umowa zlecenia, alla, studia podyplomowe szczecin zut, uniwersytetu, dzienniczek praktyk technik informatyk uzupełniony…