Bodzanowice,  Opolskie,  Powiat oleski

POIG.06.01.00-16-017/09-00 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice.

POIG.06.01.00-16-017/09-00 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-16-017/09-00

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu dla Gorzelnia Bodzanowice.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Olesno

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Gorzelnia-Bodzanowice Suchodolski Wojciech

NIP beneficjenta: 9511530560

Kod pocztowy: 46-312

Miejscowość: Bodzanowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010


POIG.06.01.00-14-340/10-00 Rozwój firmy Milly Mally.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-340/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Milly Mally.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Milly Mally s.c. Paweł Soszyński. Marcin Napert

NIP beneficjenta: 9522032512

Kod pocztowy: 04-937

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011office 365, mirosław misiołek, ilość czy liczba, sektor, redakcja, kondolencje tekst, top potential opinie, selekcja odwrócony tv4, europejski nakaz dochodzeniowy, gra na telefon online, jaroszynski, gottlieba daimlera 2, premium solutions, przestrzeń banacha, usos umcs logowanie, parp dotacje na kapitał obrotowy, umcs ekonomiczny, test levene’a jednorodności wariancji, ustawienia tabulatora, ekola radom, fundusze europejskie łódź…